Amanda Barnehage samarbeider med Manpower

Amanda Barnehage SA er en privat barnehage som eies og drives av foreldrene.

Barnehagen har 4 avdelinger og 16 ansatte. Hos oss skal alle barn bli sett, hørt og tatt på alvor, de skal føle trygghet og glede. Vårt satsningsområde er miljø. Barn skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold og hvor viktig det er å kildesortere avfall.

barnehage barn

Barnehagen vår har hatt grønt flagg siden 2004, og i 2010 ble vi Miljøfyrtårn. Vi har i mange år samarbeidet med Manpower om bruk av vikarer, det var viktig for oss å kunne være sikre på at vi fikk tak i vika når behovet var der.

Utfordring
Hos oss varierer behovet for vikar en del. Ofte er det snakk om korte vikariat og kanskje bare en dag innimellom. Derfor ønsker vi å samarbeide med Manpower som kunne tilby vikarer med kompetanse og erfaring på kort varsel.

Resultat
Dette sier Elin Bauge-Dybdahl, Daglig leder Amanda Barnehage SA:

Vi har hele veien hatt ett tett samarbeid med vår kontaktperson og sammen har vi funnet frem til gode løsninger for vår barnehage når vi har hatt behov for vikar.