Slik fikk Gjensidige verdifull hjelp med rekruttering

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap, og har tilbudt forsikringstjenester i mer enn 200 år. Når selskapet skal rekruttere vikarer, bruker de Agrikjøp-avtalen med Manpower.

– Manpower gir oss gode betingelser på vikartjenester og bemanningsløsninger gjennom Agrikjøp, og vi har en tett og god dialog. Vi skal bemanne ganske krevende roller, og da trenger vi leverandører som virkelig forstår vårt behov. Hovedsakelig har vi vikarbehov innenfor kundefront. I tillegg hjelper Manpower oss med vikarer i forbindelse med sykemeldinger og permisjoner i støttefunksjoner, forteller Siri Conradi, Director/Head of HR Operations and Talent Acquisition hos Gjensidige.

smilende dame

Noen av de aller viktigste stillingene i Gjensidige innebærer å møte kunder personlig eller på telefon. Her får medarbeiderne mulighetene til å gjøre en forskjell i menneskers liv. Noen trenger bare gode råd om forsikring og andre har opplevd noe vanskelig og trenger hjelp raskt.

­- Siden dette fagområdet er så viktig for oss, legger vi også inn mye ressurser på kontinuerlig utvikling av de som jobber i kundefront. Dette gjelder også vikarer. Det er essensielt for oss å rekruttere de rette menneskene i disse stillingene, sier Conradi.

Tett og god relasjon
Conradi er veldig godt fornøyd med samarbeidet med Manpower.

­­- Vi har brukt Manpower gjennom mange år, og de kjenner virksomheten vår godt. Manpower forstår vår næring, og de vet hva slags kompetanse vi trenger. Jeg har et fast treffpunkt med vår primærkontakt i Manpower hver tredje uke, og jeg opplever at vi får veldig god oppfølging. Vi har en stabil og tett relasjon som gir oss trygghet.

Opplæring er viktig
Conradi forteller at Gjensidige blant annet har gjennomført en tredagers opplæring av Manpowers kundekonsulenter for å sikre en god forståelse av Gjensidiges kultur og krav til kundefrontposisjoner. På denne måten får Manpowers kundekonsulenter en bedre forståelse av hva som kreves i en slik jobb.

Det er blant annet et bransjekrav at alle som jobber med salg i Gjensidige skal gjennom en godkjennelsesordning med både skriftlig og muntlig eksamen. Det gjelder også vikarer, de blir behandlet på lik linje som fast ansatte. Alle må gjennom Gjensidiges salgsskole – der blir også kundekontaktene i Manpower invitert inn på deler av opplæringen for å få en smakebit av hva som venter vikarene.

Kjenner Gjensidige godt
– Vi har egne kundeteam rundt i landet som jobber med rekruttering for Gjensidige, i tillegg til et nasjonalt kundeteam, forteller Monica Arntsen som er Director Strategic Accounts i Manpower. Gjennom mange år har hun vært Gjensidiges hovedkontakt.

­– Det er veldig viktig for oss å kjenne selskapet godt, og våre kundeteam møtes jevnlig for å diskutere og oppdatere hverandre på Gjensidiges utfordringer og behov. Hva skjer i markedet, og hva slags kompetanse trenger de? Tidene endrer seg, og det gjør også kravet til kompetanse. Jeg opplever at vi har et samarbeid med stor åpenhet og tillit, sier hun.

Agrikjøp som sparringspartner
Arntsen understreker at Agrikjøps rolle i samarbeidet er veldig viktig.

­- Vi har jevnlige strategiske møter med Agrikjøp hvor vi ser på alt fra samfunnsutviklingen til kundenes behov, nye lover, vedtekter og regler. Jeg opplever at Agrikjøp og Manpower tilfører hverandre viktig kompetanse som igjen kommer Gjensidige til gode.

Siri Conradi i Gjensidige ser det også som en stor fordel at Agrikjøp er med på laget.

– I tillegg til å være en tredjepart som forhandler frem gunstige avtaler, er Agrikjøp en god sparringspartner for oss når det oppstår ulike former for problemstillinger som må løses. Det er verdifullt. Vi har jevnlige møter med Agrikjøp, hvor vi deler erfaringer om utfordringer framover. Gjennom pandemien hadde vi mange treffpunkter – det er fruktbart for oss å ha en nøytral part som kan bistå både oss og leverandørene når det trengs.