Kompetanselån

Fra og med 1. april 2023 gjelder nye regler for innleie fra bemanningsselskap. Men vi skal fortsatt hjelpe deg med å løse dine bemanningsbehov, også etter 1. april.

Asseline Manpower

Nye regler for innleie fra bemanningsselskap

Mye blir som før, også etter 1. april 2023. Du kan fortsatt leie inn når du har sykdom og annet fravær. Derimot begrenser de nye reglene muligheten for å leie inn ved midlertidig behov dersom du ikke har en tariffavtale med en landsdekkende fagforening samt gyldig avtale med tillitsvalgte. Men selv om din virksomhet ikke har tariffavtale, kan vi fortsatt hjelpe deg med å finne kompetansen du trenger med vår nye løsning Kompetanselån. Vi gjennomfører rekrutteringsprosessen, og din virksomhet ansetter midlertidig.

Vi hjelper deg uansett

Vi hjelper deg fortsatt med å finne kritisk kompetanse ved midlertidige behov for arbeidskraft.

Hvordan fungerer løsningen Kompetanselån?

Vi skal fortsatt løse dine bemanningsbehov, også etter lovendringen. Med vår nye løsning Kompetanselån, bistår vi deg med å finne kritisk kompetanse til midlertidige behov - vi gjør utvelgelsen, du ansetter.

 

Vi finner fortsatt rett person til rett plass ved hjelp av vår kvalitetssikrede rekrutteringsprosess. Når du har et midlertidig behov for arbeidskraft, låner du medarbeideren av oss.

Rekruttering icon kompetanselån Rekruttering til midlertidige behov
Vi gjør rekrutteringsprosessen og du ansetter midlertidig.
 
Oppfølging icon kompetanselån Oppfølging
Vi følger vår metodikk for oppfølging og utvikling av medarbeideren for å sikre at medarbeider er motivert og gjør en god jobb.

Offboarding icon kompetanselån Offboarding 
Vi følger opp når oppdraget går mot slutten og gjør medarbeideren klar for neste jobb.

Innleie er fortsatt mulig

 

Vi skal fortsatt være din bemannings- og rekrutteringspartner, og kan fortsatt hjelpe deg med den kompetansen du trenger ved følgende behov:

 

  • Midlertidige behov for arbeidskraft i virksomheter som har tariffavtale, samt gyldig avtale med tillitsvalgte.
  • Når bedriften har en eller flere ansatte som er fraværende. Eksempelvis ved sykdom, ferieavvikling og permisjoner.
  • Rekruttering til faste og midlertidige stillinger.
  • Når din virksomhet er i en ansettelsesprosess og trenger en midlertidig løsning, inntil ny ansatt er på plass.
  • Innleie av spesialistkompetanse: konsulenter, helse, landbruk og kultur - events.

Ny lovgivning - hva gjelder?

Stortinget og regjeringen har vedtatt nytt regelverk fra 1. april 2023 gjeldende for innleie fra bemanningsbransjen. Dette fører til at det blir en begrensning på når man kan leie inn ved midlertidige behov (sesong, prosjekt, arbeidstopp). For å kunne leie inn arbeidskraft, krever den nye loven at virksomheten har tariffavtale med en landsdekkende fagforening og en lokal avtale med tillitsvalgte som tillater innleie.

 

Her finner du mer informasjon om de nye reglene for innleie fra bemanningsbransjen:

 

Veileder om nye innleieregler fra NHO. 

 

Her finner du ny lovtekst.

 

Har du spørsmål, kan du også ta kontakt direkte med oss på tlf: 22018000 eller [email protected]

 

Kontakt oss

Ønsker du å snakke med oss om bemanningsløsninger skreddersydd for ditt behov? Send inn skjemaet her, og vi vil ta kontakt med deg så snart som mulig. Du kan også kontakte oss på tlf. 22 01 80 00.

Våre forretningsvilkår

Her er Manpowers generelle forretningsvilkår for kompetanselån:

Generelle forretningsvilkår Kompetanselån

Vi hjelper deg med å løse dine bemanningsbehov - også etter nye innleieregler

La oss ta en prat om dine behov og utfordringer, og hvordan vi kan hjelpe deg. Vi har løsninger som sikrer at du får rett person med riktig kompetanse når du trenger det.

Kontakt oss