Samarbeid med Coop - fra transformasjon til relasjon

Coop Norge har i en årrekke vært en betydelig kunde for Manpower AS. Fra å være en typisk leverandør av bemanningstjenester er Manpower i dag heller å se på som en svært pålitelig samarbeidspartner for Coop.

Samarbeidet har utviklet seg over lengre tid, og med våre felles plattformer og fokus på våre verdier lykkes vi med å attrahere de beste medarbeiderne til Coop. Manpower er svært stolt over denne tilliten som blir vist oss, og vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre prosesser.

Over Bjørgum Coop

Coop Norge SA skal ivareta sentrale fellesoppgaver for samvirkelagene som innkjøp, vareforsyning og kjededrift.  Manpower leverer personell til lager så vel som butikk hvor den desidert største leveransen går til Coop Logistikksenter (CLog).

CLog har siden åpningen i juni 2014 vært kjent for å være Europas mest moderne logistikksenter for dagligvarer. Besøkende fra hele verden har tatt turen for å se på hvordan det helautomatiserte logistikksenteret fungerer. CLog rigges ytterligere for fremtiden i tråd med Coop Norges strategiske ambisjoner om vekst, og er nå i gang med å bygge det som kalles CLog 2.0. I løpet av 2021 utvider anlegget med 32 000 m2, da med enda mer automasjon. CLog skal i løpet av 2021/22 vokse med ytterligere ca. 130 ansatte.  

Også Coop Norge AS Faghandel, Langhus blir automatisert i samme periode. Behovet for ny arbeidskraft med annen type kompetanse øker derfor kraftig. Og kompetanse innen blant annet transport, logistikk og industriell produksjon er ettertraktet. 

Utfordring
Med mer automasjon
innen fagområdet logistikk, har behovet for kompetanse endret seg stort de siste årene.  Dette setter krav til riktig utvelgelse og kvalitet i leveransene. Her spiller selvsagt også de ansattes personlige egnethet en viktig rolle.

Under Corona-pandemien ble Coop sine ansatte vurdert som kritisk personell. Et økende behov for norske produkter både innen næringsmiddel og faghandel kom som en følge av bla stengte landegrenser og endret kjøpeadferd fra forbrukerne. Dette førte til økt etterspørsel. Situasjonen var svært krevende for alle parter og førte til økt behov for nye ressurser på svært kort tid.

Løsning
Gjennom et svært godt og konstruktivt samarbeid har man i fellesskap skapt gode løsninger for uforutsette problemstillinger. Når pandemien traff oss, inngikk vi et felles beredskapsteam, og det ble satt inn store ressurser fra Manpowers side med fokus på å attrahere nok kritisk personell til Coops butikker og lagre.

Dette ble gjort for å sikrestille at Coop ville være i stand til å holde sine lagre og butikker i full drift under pandemien.

Det å kjenne og forstå Coop sine varierende behov for innleie av medarbeidere er svært viktig for oss. Vi har derfor utarbeidet en skreddersydd seleksjonsprosess som er tilpasset deres behov. Våre DNV sertifiserte rådgivere jobber svært strukturert med denne prosessen og har fokus på testing og kvalitetssikring i samarbeid med Coop.

Vi har gjennom flere sesonger gjort mange rekrutteringer, direkte til faste stillinger, innleie ved ferieavvikling og ved store volumendringer hos kunden

Vi ser også at Covid-pandemien bl.a. har ført til at mange har sett at Coop gir andre/nye og spennende karrieremuligheter enn de ellers hadde tenkt på. Eksempelvis kan vi nevne flypersonell som så muligheten til å jobbe og få ny erfaring mens de var permitterte.

Resultat
Resultatet av samarbeidet mellom Coop og Manpower med fokus på
våre verdier og riktig kvalitet har vært meget godt.

Tilbakemeldingene fra medarbeidere er svært positive og de gir uttrykk for av å være fornøyd med arbeidsoppgavene, samt at de føler seg ivaretatt og satt pris på.  Coop gir tilbakemelding om at de er meget godt fornøyde med løsningene og oppfølgingen de får fra Manpower.  

Dette sier Ove Bjørgum, driftsdirektør Logistikk, Coop Logistikksenter, Coop Norge SA:

“Manpower og COOP Logistikkorganisasjon har hatt et godt og konstruktivt samarbeid gjennom flere år.

Manpower leverer kunnskapsmedarbeidere til de fleste nivåer i vår organisasjon og vi har sammen utviklet en solid rekrutteringsprosess til både midlertidige og faste stillinger.

Dette rekrutteringssamarbeidet har forsterket begge organisasjonenes kompetanse innenfor både testverktøy og digital on-boarding.

Vi har jevnlig kontakt med rekrutteringsteamet i Manpower og de er en viktig bidragsyter til videreutviklingen av vår logistikk organisasjon.”