Bemanning

For å nå forretningsmessige mål, er det viktig å ha en arbeidsstyrke som er tilpasset dine utfordringer og behov. Våre bemanningsløsninger gir deg fleksibiliteten som skal til. Med rett person til rett tid har du større forutsetninger for å lykkes. Nå og i fremtiden.

Kontakt oss
Marianne Manpower

Vi har kompetansen du trenger

Behovet for arbeidskraft kan variere. Du opplever kanskje sykefravær, en permisjon, står foran et større prosjekt eller en annen situasjon der bemanningen er kritisk. Vi har kompetente medarbeidere innen din bransje. De har alle vært gjennom grundige intervjuer, blitt nøye vurdert og fått sjekket referansene sine. Og med vår kvalitetsgaranti kan du være trygg på at vi løser utfordringen for deg.

Gode løsninger for midlertidig bemanning

Vi løser ditt bemanningsbehov på en profesjonell måte i hele avtaleperioden. Det gir deg forutsigbarheten du trenger.

Manpowers kvalitetsgaranti

Det vil ofte være en usikkerhet å trekke inn en ny medarbeider når det kniper. Har vedkommende riktig kompetanse? Passer han eller hun inn i arbeidskulturen? Er det en stabil arbeidskraft? Med vår kvalitetsgaranti kan du være trygg. 

Rett person 
Vi garanterer at du får en medarbeider med den nødvendige faglige kvalifikasjon og de riktige personlige egenskaper. Skulle du likevel være misfornøyd med vår kandidat, ettergir vi krav om betaling for én dag, men ikke lenger enn oppdraget har vart. I tillegg vil vi levere en ny, kvalifisert medarbeider neste dag og for resten av den avtalte perioden. Vi dekker opplæring av ny medarbeider med inntil én dag.  

Avtalt tid 
Vi garanterer at din nye medarbeider møter til avtalt tid og på avtalt sted. Om dette ikke skjer, får du som oppdragsgiver tilbud om gratis medarbeider tilsvarende forsinkelsen – begrenset oppad til én dag. 

Hele perioden 
Vi garanterer at du har en medarbeider med de nødvendige faglige og personlige kvalifikasjoner tilgjengelig i hele den avtalte perioden. I tilfelle sykdom eller andre avbrudd som ikke er avtalt, sørger vi for at du har en kvalifisert erstatning allerede neste dag. Om vi ikke lykkes, får du tilbud om gratis medarbeider tilsvarende forsinkelsen – begrenset oppad til én dag. 

Riktige lønns- og arbeidsvilkår 
Manpower garanterer oppfyllelse av likebehandlingsreglene. Det gir medarbeideren samme lønns- og arbeidsvilkårene han/hun ville hatt dersom vedkommende var ansatt hos deg.

Vår rekrutteringsprosess er grundig og ISO-sertifisert

Vi vet hvor vi skal finne medarbeidere med den kompetansen du trenger. Det ligger mye arbeid bak hver kandidat vi presenterer, både gjennom jobbanalyse, intervjuer, tester og referansesamtaler. Våre prosesser er ISO-sertifiserte og øker derfor treffsikkerheten for at vi finner riktig medarbeider til deg.

Jobbanalyse
Sammen med deg utvikler vi en kravspesifikasjon. Hva er ditt egentlige behov?  Vi gjør oss kjent med arbeidsoppgavene til din nye medarbeider og hvilke verktøy skal beherskes. Er det spesielle personlige egenskaper dere leter etter? Med en god kravspesifikasjon kan vi sile kandidatene opp mot dine krav slik at du får rett person på jobben. 

Intervju 
Gjennom grundige intervjuer avklarer vi kandidatenes erfaring, utdanning, ambisjoner og personlige egenskaper. Vi går i dybden for å kunne sitte igjen med de beste talentene.  

Tester 
Vårt tester er ISO-sertifiserte av DNV GL  og blant markedets beste. Gjennom dem kan vi kartlegge kandidatenes ferdigheter, kunnskaper, evner og personlighet. 

Referanser 
Vi innhenter alltid referanser fra tidligere arbeidsgivere eller andre relevante personer. 

Sertifiserte rekrutteringsrådgivere

Hos Manpower får du en dedikert rådgiver med god innsikt i arbeidsmarkedet både lokalt og nasjonalt. Vi har landets største miljø av DNV GL-sertifiserte rekrutterere som bruker ISO-sertifiserte metoder. 

Vi tar arbeidsgiveransvaret

Selv om vikaren jobber for deg, er det vi i Manpower som er ansvarlig arbeidsgiver og utbetaler lønn, feriepenger og lignende. Som oppdragsgiver har du derfor mindre å tenke på og vikaren opplever trygghet og forutsigbarhet.  

Nye regler for innleie fra bemanningsselskap

Fra og med 1. april 2023 gjelder nye regler for innleie fra bemanningsselskap. Men vi skal fortsatt hjelpe deg med å løse dine bemanningsbehov.

 

Mye blir som før, også etter 1. april 2023. Du kan fortsatt leie inn når du har sykdom og annet fravær. Derimot begrenser de nye reglene muligheten for å leie inn ved midlertidig behov dersom du ikke har en tariffavtale med en landsdekkende fagforening samt gyldig avtale med tillitsvalgte. Men selv om din virksomhet ikke har tariffavtale, kan vi fortsatt hjelpe deg med å finne kompetansen du trenger med vår nye løsning Kompetanselån. 

 

Les mer om de nye reglene og vår nye løsning Kompetanselån

Manpower er en revidert arbeidsgiver

Manpower har bestått alle kravene i NHO Service sin sertifiseringsordning «Revidert arbeidsgiver». Revidert Arbeidsgiver er en frivillig revisjonsordning på sentrale deler av arbeidsgiveransvaret, og er et kvalitetsstempel for bemanningsbedrifter. Ordningen dokumenterer bemanningsbedriftens ryddighet som arbeidsgiver, samtidig som den bidrar til kontinuerlig arbeid med kvalitet.

Du kan lese mer om ordningen Revidert Arbeidsgiver her.

Manpower er bransjespesialisten

Vi i Manpower følger arbeidsmarkedet tett og har spesialistkunnskap innenfor de fleste bransjer og fagområder. Det dreier seg ikke minst om bank, finans og forsikring, økonomi, kontor og administrasjon, helse og oppvekst, logistikk og transport samt produksjon. Vi setter oss raskt inn i din forretningsmodell og evner å finne de rette menneskene som gjør at du kan opprettholde fremdriften i din arbeidshverdag. 

Manpower kan arbeidsmarkedet

Manpower er Norges største bemanningsbyrå og har kontorer fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Hver dag har vi 5000 medarbeidere ute i oppdrag for våre kunder. Vi overvåker arbeidsmarkedet kontinuerlig for å fange opp nye trender både lokalt og globalt. Som en del av ManpowerGroup har vi tilgang til markedsinnsikt og undersøkelser som gjør oss til eksperter på arbeidsmarkedet. Vi gjennomfører bl.a. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer hvert kvartal, der vi spør norske arbeidsgivere om hvilke bemanningsplaner der har. I tillegg gjøres det hvert år en rekke globale undersøkelser, slik at vi til enhver tid kan tilby løsninger basert på nye trender og behov i markedet. På denne måten kan vi tilby våre kunder de beste løsningene, enten det dreier seg om midlertidig ansettelse eller rekruttering til fast stilling.
 

Hva kan vi hjelpe deg med?

La oss ta en prat om dine behov og utfordringer. Vi har velprøvde prosesser som sikrer at du får rett person med riktig kompetanse når du trenger det.

Kontakt oss

REFERANSER