Vanskelige kollegaer – og hvordan du håndterer dem

Noen ganger opplever man å måtte jobbe med noen man synes det er vanskelig å samarbeide med. Du kan ikke kontrollere andres oppførsel, men du kan styre hvordan du selv reagerer. Her er våre tips for hvordan du kan håndtere vanskelige kollegaer.

Vi har alle opplevd det å måtte samarbeide med kollegaer som vi finner vanskelige å komme overens med. Å akseptere at vi ikke alltid kan velge våre kollegaer er et viktig første skritt mot effektiv konflikthåndtering på arbeidsplassen. Et godt utgangspunkt for å håndtere en vanskelig kollega er å bli kjent med ulike typer oppførsel, og bli bevisst på hvordan du selv kan håndtere disse.

Tre personer som diskuterer

Den negative
Noen mennesker er mer negative enn andre. Som regel er ikke disse menneskene selv bevisste på at de sprer negativ energi. De har bare et tankemønster der de fokuserer på det negative i enhver situasjon. For eksempel, la oss si at du foreslår en ny idé i et teammøte, og den negative kollegaen din umiddelbart reagerer med å påpeke alle mulige problemer og utfordringer uten å gi konstruktive løsninger. Dette kan være både irriterende og slitsomt for de rundt dem. Men her er det viktig å ikke ta ting personlig. Mest sannsynlig har ikke deres oppførsel noe med deg og dine forslag å gjøre. Tren på å heve deg over det og bestem deg for å ikke la deg irritere. Konstruktive tilbakemeldinger skal vi ta til oss mens andre kommentarer kan vi la ligge. Det kan også være nyttig å gjøre din negative kollega oppmerksom på egen oppførsel på en hyggelig og konstruktiv måte.

Den aggressive
Det finnes ulike typer aggressive kollegaer. Noen bruker aggresjon bevisst for å gjøre andre usikre og fremme seg selv. For eksempel, forestill deg at du deltar i et prosjektmøte hvor en kollega kontinuerlig avbryter og nedvurderer dine bidrag for å fremme sitt eget synspunkt. Andre har bare en naturlig mer krass utstråling. Det kan komme av både individuelle og kulturelle forskjeller. Uavhengig av hvorfor noen oppfører seg på en mer aggressiv måte enn andre, er det viktig å huske at dette handler om hvem de er og ikke hvem du er. Den enkleste strategien du kan velge er å forholde deg nøytral. Prøv å ikke la deg vippe av pinnen ved å bli aggressiv tilbake eller ved å gi etter for hva din kollega vil. Anerkjenn hva de sier og forklar hva du tenker om saken. Når det er sagt, kan du ta kontakt med HR eller nærmeste leder hvis du er i en ubehagelig situasjon som du ikke kan løse selv.

Les mer: Bli en superstjerne på jobb

Den supersosiale
Sosiale kollegaer er alltid hyggelige, men noen ganger kan det bli for mye av det gode. For eksempel, tenk deg at du prøver å fokusere på en viktig oppgave, men en supersosial kollega fortsetter å avbryte deg med småprat og uformelle spørsmål. Som mennesker er vi forskjellige, og noen jobber best i stillhet mens andre liker at det er mye som skjer. Uansett kan det være vanskelig å forholde seg til en kollega som litt for ofte forstyrrer konsentrasjonen din. Disse menneskene er ofte godt likt fordi de bringer mye positiv energi til arbeidsmiljøet, og derfor kan det være vanskelig å korrigere dem. Vær ærlig, og si ifra om at du trenger ro for å bli ferdig med det du holder på med, eller gjør kollegaen din oppmerksom på at det er så hyggelig å snakke med dem at du ikke får gjort det du må. Hvis du skal samarbeide med noen du vet sporer av, kan det være lurt å legge en god fremdriftsplan for prosjektet. På den måten må også din kollega forholde seg til den samme tidsrammen som deg.

Hvordan identifisere disse kollegaene
For å håndtere vanskelige kollegaer effektivt er det også viktig å kunne identifisere dem tidlig. Noen tegn og adferdsmønstre kan hjelpe deg med å gjenkjenne disse typene kollegaer:

Den negative: Den negative kollegaen har en tendens til å fokusere på problemer fremfor løsninger. Du kan legge merke til at de ofte klager, er pessimistiske eller nedlatende i sin kommunikasjon. De kan også unngå å bidra konstruktivt i teammøter eller arbeidsprosjekter og heller trekke stemningen ned.

Den aggressive: Aggressive kollegaer viser ofte dominans og kontroll i arbeidssituasjoner. De kan avbryte andre, være overbærende eller nedvurdere andres bidrag. Du kan også legge merke til kroppsspråk som intense blikk, overdreven gestikulering eller truende holdninger.

Den supersosiale: Den supersosiale kollegaen er ofte den som alltid er involvert i samtaler og aktiviteter på arbeidsplassen. De kan være ekstroverte og utadvendte, men det kan også være vanskelig å få dem til å fokusere på oppgaver når det er nødvendig. Du kan legge merke til at de ofte avbryter andre for å starte samtaler eller dele personlige anekdoter.
Ved å være oppmerksom på slike adferdsmønstre kan du raskere identifisere hvilke typer vanskelige kollegaer du jobber med, og dermed bedre ruste deg til å håndtere situasjonene når de oppstår.

Les flere av våre jobbsøkertips og karriereråd her.