UTDANNELSE + MANPOWER = JOBB

Even Skogen jobbet med dokument- og saksbehandling hos Innovasjon Norge og Norges Idrettshøyskole.

  • Master i European Studies fra London School of Economics og bachelorgard i Europastudier (EU) fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO

Even SkogenBakgrunnen for mitt studievalg

Bakgrunnen for mitt studievalg var en kombinasjon av mine interesser for internasjonal politikk og historie. Europastudier tilbød et fint tverrfaglig perspektiv hvor man kunne velge det meste fra både statsvitenskap og historie, og samtidig fordype seg i et aktuelt og spennende tema - EU og Europeisk politikk. Kunnskap om hvordan EUs institusjoner fungerer og dynamikken bak det europeiske samarbeidet er viktig, ettersom Norge blir tettere og tettere integrert i hva som skjer på kontinentet, både økonomisk, politisk, kulturelt og sosialt. Det som gjorde dette til et studie for meg var muligheten til å lære fundamentet i statsvitenskap samtidig som jeg kunne fordype meg spesifikt i europeisk politikk og historie.

Min jobb i dag

Gjennom Manpower hadde jeg først et kort vikariat i administrasjonen ved Norges Idrettshøyskole, hvor jeg bisto i planleggingen og gjennomføringen av eksamener og avslutningsseremonien for masterstudenter. Dette ga meg verdifull administrativ erfaring og muligheten til å sette meg inn i ulike datasystemer, samtidig som jeg også fikk et innblikk i offentlig saksbehandling. I dag jobber jeg, fortsatt via Manpower, i dokumentasjonssenteret i Innovasjon Norge. Jeg følger opp saksbehandlere i inn- og utland, fordeler saker og post og trår til der det trengs i en hektisk omstillingsperiode. Jeg har lært mye om hvordan en stor organisasjon som Innovasjon Norge arbeider, og får også opparbeidet meg erfaring fra en veldig anerkjent arbeidsgiver, som jeg er sikker på at vil komme godt med senere i karrieren.

Hva er bra ved å jobbe via Manpower

Manpower har hjulpet meg med å komme inn på et stadig tøffere arbeidsmarked, og samtidig gitt meg muligheten til å tilegne meg verdifull arbeidserfaring fra ulike miljøer. De har store kunder som åpner for spennende stillinger i velrenommerte firmaer og organisasjoner. Dette gir deg stor valgfrihet innenfor ulike bransjer. I tillegg tar Manpower godt vare på deg gjennom hele søknadsprosessen samt følger deg opp tett når du er ute i oppdrag.
 

Manpowers kommentar

Even kom innom Karrieresenteret for å høre om hvilke muligheter som fantes via Manpower. Han jobbet da som lærervikar, men frekvensen på antall lærervikartimer var lav og uforutsigbar. Even hadde en fin cv. Han har blant annet vært praktikant ved Den norske ambassaden i Zagreb. Vi opplever at kandidater med denne type erfaringer ofte stiller sterkt i våre rekrutteringsprosesser. Under samtalen sto Even frem som både solid, målrettet og arbeidsom.

 

 

Kontakt: Ina Hjetland, Recruitment Manager
[email protected]