Banebrytende samarbeid med Toppfotball Kvinner

Manpower og Toppfotball Kvinner har en unik samarbeidsavtale som skal bidra til at flere fotballspillere kan satse samtidig som de får muligheten til et tilpasset arbeids- og utdanningsløp. Gjennom samarbeidsavtalen får alle spillere i toppserien og 1. divisjon tilgang til en egen karriereagent i Manpower, som bistår gjennom de ulike fasene i karrieren. Helt fra ny til etablert spiller, og til slutt på vei ut av idretten og over i arbeidslivet. Manpower ønsker å hjelpe den enkelte spiller med å ta gode beslutninger i forhold til kombinasjonen toppidrett og fremtidig karriere, slik at fokuset skal være å bli en best mulig fotballspiller.

Utfordringer med å kombinere karriere og toppfotball fører til at mange kvinner i norsk toppfotball slutter for tidlig. En hektisk hverdag fører til at spillere gjerne slutter for tidlig. I en undersøkelse gjennomført av NISO i mai 2019, svarte over 80 % av de spurte spillerne at de opplever det krevende å kombinere fotball med jobb og studier. Gjennom vårt karriereprogram skal vi endre på dette.

Målsetning - kombinere fotball med jobb og studier

En av de største utfordringene til kvinnefotballen er at begrenset økonomi gjør det vanskelig for spillerne å satse på idretten sin. Bare de færreste kan leve av å spille fotball, og inntektene er sjeldent tilstrekkelig for å kunne ivareta utøvernes langsiktige behov for en finansiell og karrieremessig grunnmur. Alle kvinner i toppserien og 1. divisjon over hele landet skal tilbys karriereveiledning slik at de kan ta kvalifiserte valg i forhold til parallelle karriereløp. Målet er at samarbeidet mellom Manpower og Toppfotball Kvinner skal gjøre det mulig for kvinner og holde på lengre på toppnivå, og på denne måten heve nivået på idretten slik at norsk fotball beholder konkurransekraften på kvinnesiden.

Karriereveiledning fra våre karriereagenter

Gjennom karrieresamtaler lager man sammen med en karriereagent en karriereplan som lar seg kombinere med hverdagen som toppidrettsutøver. Enten man ønsker å satse kun på fotball eller kombinere med jobb eller studier, får hver spiller sin egen rådgiver. Våre karriereagenter kartlegger den enkelte spillers kompetanser og preferanser og bistår hver enkelt med å ta nødvendige valg for en parallell karriere. Slik kan spillerne utnytte sitt potensial som idrettsutøver både på klubb og landslag. 

Vi har 15 sertifiserte karriereagenter i de største byene i Norge: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Bodø, Haugesund

Ønsker du som spiller i 1. divisjon eller toppserien en uforpliktende karrieresamtale med Manpower? Fylle ut skjemaet på linken nedenfor, så tar en av våre karriereagenter kontakt med deg.

manpower.no/tfk-karrieresamtale