Banebrytende samarbeid med Toppfotball Kvinner

Manpower og Toppfotball Kvinner har en unik samarbeidsavtale som skal bidra til at flere fotballspillere kan satse samtidig som de får muligheten til et tilpasset arbeids- og utdanningsløp. Gjennom et nytt karriereprogram gjør vi det nå lettere for spillerne i Toppserien og 1. divisjon å kombinere fotball med studier og arbeid.

Utfordringer med å kombinere karriere og toppfotball fører til at mange kvinner i norsk toppfotball slutter for tidlig. En hektisk hverdag fører til at spillere gjerne slutter for tidlig. I en undersøkelse gjennomført av NISO i mai 2019, svarte over 80 % av de spurte spillerne at de opplever det krevende å kombinere fotball med jobb og studier. Gjennom vårt karriereprogram skal vi endre på dette.

Målsetning - kombinere fotball med jobb og studier

En av de største utfordringene til kvinnefotballen er at begrenset økonomi gjør det vanskelig for spillerne å satse på idretten sin. Bare de færreste kan leve av å spille fotball, og inntektene er sjeldent tilstrekkelig for å kunne ivareta utøvernes langsiktige behov for en finansiell og karrieremessig grunnmur. Alle kvinner i toppserien og 1. divisjon over hele landet skal tilbys karriereveiledning slik at de kan ta kvalifiserte valg i forhold til parallelle karriereløp. Målet er at samarbeidet mellom Manpower og Toppfotball Kvinner skal gjøre det mulig for kvinner og holde på lengre på toppnivå, og på denne måten heve nivået på idretten slik at norsk fotball beholder konkurransekraften på kvinnesiden.

Karriereveiledning fra våre karriereagenter

I programmet får deltakerne individuell karriereveiledning og mulighet for en tilrettelagt jobbhverdag eller studieløp som skal sikre spillerne en hverdag som muliggjør satsing på topplan ved siden av jobb/studier. Våre karriereagenter kartlegger den enkelte spillers kompetanser og preferanser og bistår hver enkelt med å ta nødvendige valg for en parallell karriere. Slik kan spillerne utnytte sitt potensial som idrettsutøver både på klubb og landslag. 

Vi har 15 sertifiserte karriereagenter i de største byene i Norge: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Bodø, Haugesund

Ønsker du å vite mer om vårt samarbeid med Toppforball Kvinner kan du lese mer og søke om deltakelse her:
Unikt karriereprogram Toppfotball Kvinner