3 vanskelige kollegaer – og hvordan håndtere dem

Vi har alle en gang måttet jobbet med noen vi syntes det er vanskelig å samarbeide med. Du kan ikke kontrollere andres oppførsel, men du kan styre hvordan du selv responderer. Her er våre tips for å håndtere 3 typer vanskelige kollegaer.

Det kan være både frustrerende og til tider utmattende, men realiteten er dessverre at vi ikke alltid kan velge selv hvem vi vil jobbe med. Et godt utgangspunkt for å håndtere en vanskelig kollega er å bli kjent med ulike typer oppførsel, og bli bevisst på hvordan du selv kan håndtere disse.

sint mann

Den negative
Noen mennesker er mer negative enn andre. Som regel er ikke disse menneskene selv bevisste på at de sprer negativ energi. De har bare et tankemønster der de fokuserer på det negative i enhver situasjon. Dette kan være både irriterende og slitsomt for de rundt dem. Men her er det viktig å ikke ta ting personlig. Mest sannsynlig har ikke deres oppførsel noe med deg og dine forslag å gjøre. Tren på å heve deg over det og bestem deg for å ikke la deg irritere. Konstruktive tilbakemeldinger skal vi ta til oss mens andre kommentarer kan vi la ligge. Det kan også være nyttig å gjøre din negative kollega oppmerksom på egen oppførsel på en hyggelig og konstruktiv måte.

Dypdykk: Hvordan vet man at man mistrives på jobben?

Den aggressive
Det finnes ulike typer aggressive kollegaer. Noe bruker aggresjon bevist for å gjøre andre usikre og fremme seg selv. Andre har bare en krassere utstråling av natur. Det kan komme av både individuelle og kulturelle forskjeller.  Uavhengig av hvorfor noen oppfører seg på en mer aggressiv måte enn andre, er det viktig å huske at dette handler om hvem de er og ikke hvem du er. Den enkleste strategien du kan velge er å forholde deg nøytral. Prøv å ikke la deg vippe av pinnen ved å bli aggressiv tilbake eller ved å gi etter for hva din kollega vil. Anerkjenn hva de sier og forklar hva du tenker om saken. Når det er sagt, kan du ta kontakt med HR eller nærmeste leder hvis du er i en ubehagelig situasjon som du ikke kan løse selv.


Den supersosiale

Sosiale kollegaer er alltid hyggelig, men noen ganger kan det bli for mye av det gode. Som mennesker er vi forskjellige, og noen jobber best i stillhet mens andre liker at det er mye som skjer. Uansett kan det være vanskelig å forholde seg til en kollega som litt for ofte forstyrrer konsentrasjonen din. Disse menneskene er ofte godt likt fordi de bringer mye positiv energi til arbeidsmiljøet og derfor kan det være vanskelig å korrigere dem. Vær ærlig, og si ifra om at du trenger ro for å bli ferdig med det du holder på med, eller gjør kollegaen din oppmerksom på at det er så hyggelig å snakke med dem at du ikke får gjort det du må. Hvis du skal samarbeide med noen du vet sporer av kan det være lurt å legge en god fremdriftsplan for prosjektet. På den måten, må også din kollega forholde seg til den samme tidsrammen som deg.

Uavhengig av hva slags typer kollegaer man har er det alltid lurt å prøve å løse problemer på en konstruktiv måte. Lær deg å takle konflikter og legg tidligere utfordringer bak deg slik at de ikke påvirker deg negativt i fremtiden.

Er du klar for å fortsette jobbjakten? Se våre ledige stillinger i ditt lokalområde