Hvordan svare på hva dine svake sider er

Spørsmål om dine svake sider er svært vanlig i et jobbintervju. Er du usikker på hvordan du best skal besvare dem?

Vi i Manpower gjennomfører jobbintervju daglig, og her er våre anbefalinger på hva man bør tenke på for å gi gode svar.

Jobbintervju Manpower

Vær den beste versjonen av deg selv
I en intervjusituasjon ønsker man selvfølgelig å fremstå som den beste versjonen av seg selv, men for å vite om du er den rette personen for stillingen vil intervjueren alltid stille noen vanskelige spørsmål, sier Jon Paulsen rekrutteringssjef i Manpower. Så når intervjuere stiller et spørsmål rundt dine svake sider, er det viktig å huske på at intervjuerne ikke er ute etter å fremstille jobbsøkeren dårlig på noe vis, men rett og slett se om de har selvinnsikt og om de er bevisst på hvordan man fungerer i en jobbsituasjon.

Du må si noe!
Når spørsmålet kommer opp, så må du svare. Blir du helt stille eller sier at du ikke har noen svakheter, så er det sannsynligvis ikke helt sant. I en intervjusituasjon hvor du skal gi et godt førsteinntrykk, vil det lønne seg å være åpen og ærlig. Fortell om noen svakheter du har, men nevn samtidig hva du gjør for å forbedre disse. Du kan gjerne nevne konkrete eksempler på tiltak du har satt i gang. Kan dine negative sider komme til nytte? Da kan du i løpet av intervjuet vri de negative sidene over til å ha noe positivt i seg.

Vær forberedt
Anette Moen, rekrutteringsrådgiver i Manpower, mener at spørsmålet om negative sider ligger høyt opp på listen til de som intervjuer fordi det bidrar til å gi en forståelse av personens selvinnsikt. Dette er et spørsmål man absolutt burde være forberedt på å få.

– Det er viktig at den intervjuede kan følge opp svaret sitt med eksempler, og helst knyttet opp mot enten studier eller arbeidserfaring. Det å vise selvinnsikt og refleksjon er egenskaper jeg ser etter i svaret på både sterke og svake sider, forteller Moen.

Svar i form av konkrete eksempler
Andrea Madland, Partner & Delivery Manager i Manpower spør aldri rett ut «hva er dine svake sider».

– Jeg spør heller i retning av: «når møtte du sist motgang?», «hvordan taklet du det?», «kan du fortelle meg om sist du møtte på en utfordring du synes det var vanskelig å håndtere?» osv. På den måten unngår jeg å få ferdig innøvde svar, samtidig som jeg får en bedre forståelse av personens evne til selvinnsikt og hvordan vedkommende kan passe inn i den aktuelle stillingen. Er man bevisst sine svakheter og hvordan man kan forbedre de og nyttiggjøre de i ny jobb, så kan man fint snu en svakhet om til en styrke.

Vis ærlighet og selvinnsikt
Vi anbefaler derfor at man svarer åpent og ærlig, og begrunner svarene med eksempler. Vektlegg spesielt eksempler der man har klart å snu en svakhet til en styrke. Det gir mer troverdighet og vekt til svaret om du kan begrunne det. Det hele handler om å vise selvinnsikt og hvordan man fungerer i jobbsituasjonen. Noen av eksemplene kan ha innvirkning på denne konkrete stillingen, andre er kanskje ikke så relevante i den sammenhengen.

– Det er også veldig viktig å i det hele tatt komme med et svar, og helst et gjennomtenkt et. «Jeg vet ikke» gir et dårlig inntrykk for ingen er uten svakheter.

Det er selvsagt også viktig at man er sine svakheter bevisst og har en plan for å jobbe med akkurat disse. Man kan vri svakheter til sin fordel, men ikke la det bli for åpenlyst og klisjéaktig.

Vær ærlig og bevisst på dine styrker og svakheter. Det viser selvinnsikt, påpeker Andrea.