Slik bistår Manpower til midlertidige stillinger

Manpower har lansert et nytt tjenesteområde for å hjelpe kundene med å rekruttere til midlertidige stillinger. Kjetil Pedersen er regiondirektør i Manpower og har ansvar for den nye tjenesten.

–I fjor kom det endringer i innleieregler. Disse begrenser muligheten for innleie til midlertidige behov. Mange bedrifter har jo behov for å rekruttere til midlertidige stillinger selv om lovverket er noe endret, og dette er noe vi helt klart kan hjelpe dem med fremdeles, sier Kjetil Pedersen. I tillegg til å ha ansvaret for det nye tjenesteområdet innen midlertidige stillinger, er han regiondirektør i Manpower.

Mann som hilser med hånden

Må ansette selv
Den nye tjenesten er tilpasset dagens situasjon. 

–Mye er likt, men noe er ulikt etter at de nye reglene kom i fjor. Den største forskjellen for kundene er at tidligere kunne aktuelle kandidater leies inn fra oss, mens i dag hjelper vi kundene på samme måte, men de må ansettes midlertidig direkte av bedriften, forteller Pedersen. 

Kjetil Pedersen, regiondirektør i Manpower

Regiondirektør SørVest, Kjetil Pedersen

Han sier at det er mange bedrifter som trenger bistand til å dekke midlertidige behov.  Det kan være både i offentlig og privat sektor, sesongrelatert eller knyttet til enkeltprosjekt. Kompetanseområdene har et bredt spenn på alt fra forvaltning til produksjon, salg, logistikk, regnskap, transport, IT og reiseliv. 

–Det kan være alt fra en liten familieeid bedrift som har vunnet en kontrakt som er større enn det de har kapasitet til, eller et selskap som jobber innen turistnæringen og kanskje har behov for ekstra kokker eller instruktører i høysesong når de venter flere gjester. For en del bedrifter er det en utfordring å få tak i rett kompetanse på kort tid, og her har vi i Manpower en spisskompetanse. Det kan være en stilling der man har behov i to uker eller tre måneder, vi kan rekruttere til alle typer stillinger, sier Pedersen. 

Behov for folk raskt 
Pedersen forteller at midlertidige behov hos kunden ofte oppstår plutselig, og det kan være tidkrevende for kunden selv å finne riktige folk. Det kan også være dyrt for kunder å ta egne ansatte ut av sin vanlige jobb for å drive med rekruttering.  

– Ofte haster det å få på plass personell som kan dekke de midlertidige behovene. Da er man avhengig av å ha noen som kan steppe inn raskt. Man kan for eksempel ikke vente på noen som har 3 måneders oppsigelse, eller ta seg tid til å gjennomføre en komplett rekrutteringsprosess. Da er det viktig at denne prosessen, eller deler av den er gjennomført på forhånd. Det er her Manpowers kompetanse, erfaring, systemer og nettverk kommer våre kunder til nytte. Som oftest har vi tilgang på dyktige medarbeidere som kan bistå våre kunder på kort varsel, eller så benytter vi våre ISO- sertifiserte metoder for å finne de best kvalifiserte kandidatene, forteller Pedersen. 

Stort nettverk
Pedersen sier at Manpower har et stort nettverk gjennom blant annet samarbeid med studentorganisasjoner ved universiteter og høyskoler. For mange arbeidstakere og kandidater er det også ettertraktet å steppe inn midlertidig stilling. 

–Vi ser flere studenter eller folk som er mellom jobber, som synes det kan være fint å gå inn i midlertidige stillinger. Mange kandidater opplever stort læringsutbytte, og opparbeider seg mye kompetanse og erfaring etter å ha jobbet på ulike steder, beskriver Pedersen. 

Han er klar i sin oppfordring til kunder: 
–Er du usikker etter at de nye reglene kom på plass, og har du et behov, så ta kontakt. Vi i Manpower kan alltid hjelpe deg! 

Les også: Ett år med nye innleieregler – bemanningsbransjen har fortsatt gode løsninger