Hvordan svare godt på atferdsspørsmål under intervju

Kan du fortelle om en gang du imponerte intervjueren? Star-teknikken hjelper deg å svare på de vanskelige atferdsspørsmålene.

Noen av de vanskeligste spørsmålene du kommer til å få på jobbintervjuer, er såkalte atferdsspørsmål. Dette er alle spørsmål som begynner med en variant av «kan du fortelle om en gang du…», der du skal fortelle om noe du har gjort eller fått til i en tidligere jobb.

To mennesker i jobbintervju

Det er lett å bli tatt på sengen av disse spørsmålene. Selv om det er mange ting du kunne fortalt om, hvordan vet du hva du skal velge? Og hvordan skal du fortelle om det? Hvis du ikke er godt forberedt, er det lett å gå seg vill eller å få jernteppe.

Hvordan skille seg ut
Når du skal svare på atferdsspørsmål, hjelper det å forstå hvorfor rekruttereren stiller dem. Et atferdsspørsmål handler egentlig om egenskaper. Hvis rekruttereren for eksempel ber deg om å fortelle om en gang du løste et uventet problem, spør de egentlig om du er løsningsorientert og jobber bra under press.

Poenget med å fortelle om det du har gjort, er å bevise at du har en eller annen egenskap. Hvem som helst kan påstå at de har en egenskap, men bare de som faktisk har egenskapen kan fortelle en sann historie om en gang de viste den.

Når du får et atferdsspørsmål, er første steg å finne ut hvilken egenskap arbeidsgiver lurer på om du har. Deretter må du finne ut hvordan du kan fortelle en kort og poengtert fortelling som viser at du har egenskapen.

Les mer: Bli en superstjerne på jobb

Stjernestrukturen
Når du skal lage fortellingen, lønner det seg å bruke en metode som kalles STAR. Dette er en forkortelse som står for Situation, Task, Action og Result. Dette er igjen en oppskrift på hva en god jobbfortelling bør inneholde:

  • Situation: Bakgrunnen for fortellingen, og hvilken utfordring som oppsto
  • Task: Hvordan du definerte oppgaven du skulle løse, og hvilke mål du satt
  • Action: Hva du konkret gjorde for å løse oppgaven
  • Result: De direkte konsekvensene av det du gjorde, og hva du har lært

Fortellingen bør alltid starte med et problem du trengte å løse, og slutte med at du løser problemet. Task, Action og Result er prosessen du brukte for å løse problemet: Hva ville du oppnå, hva du faktisk gjorde, og hva som skjedde etterpå.

I hver av delene er det viktig at du er konkret og konsis. Konkret vil si at detaljene er presise og målbare. Jo mer du kan tallfeste, jo bedre. Konsis vil si at du bare inkluderer detaljer som er direkte relevante for argumentet ditt. Det gjelder særlig de to siste punktene: Du bør kunne ta med de handlingene du utføre, og konsekvensene som fulgte direkte fra dem.

Eksempel
Tenk at du blir bedt om å fortelle om en gang ting ikke gikk etter planen og du ble nødt til å omstille deg raskt, og hvordan du løste den. Det dummeste du kan svare er at du aldri har hatt noen utfordringer på jobb. Det arbeidsgiver egentlig lurer på er ikke om du har vært en feilfri ansatt, men om du har selvinnsikt og evnen til å forbedre deg.

Her er et eksempel på en fortelling som viser nettopp disse egenskapene:
Da jeg jobbet for min tidligere arbeidsgiver skulle jeg og en kollega designe en logo som skulle leveres innen fredagen samme uke. Dagen før vi skulle starte på designet slo lynet ned og ødela pcen med designprogrammet vi skulle bruke, og vi hadde ingen andre pcer tilgjengelig med designprogram (S). Vi måtte finne en måte å få ferdig designet på innen fredagen, og måtte få tak i en pc med designprogram (T). Da kontaktet vi vår tidligere designlærer på videregående, og spurte om å få låne en av pcene på vår tidligere videregående skole som lå rett i nærheten. Det fikk vi lov til (A). Etter noen timer på en lånt pc var logoen ferdigdesignet, og vi rakk å levere den innen fristen (R).

Bygg en historiebank
Du kan ikke vite akkurat hvilke spørsmål du vil få på intervjuet. Poenget er heller ikke at du skal lage og pugge fortellinger til alle mulige spørsmål på forhånd. I stedet bør du prøve å forberede noen fortellinger som kan passe til flere forskjellige spørsmål. Det gjelder å tenke gjennom hvilke nøkkelkvalifikasjoner du tror arbeidsgiver ser etter, og om du kommer på noe du kan fortelle om som viser at du har de kvalifikasjonene. Her kan STAR-rammeverket være til god hjelp.

Det er en fordel hvis du finner hendelser som kan illustrere flere nøkkelkvalifikasjoner. Tenk gjennom om det er mulig å gjøre små justeringer innenfor STAR-rammeverket for å tilpasse en historie til flere spørsmål. Ikke bare gir det deg mindre å huske på, det kan gi deg flere innganger til å fortelle din mest imponerende historie.

Les flere av Manpowers jobbsøkertips og karriereråd her.