Ekspertens fem råd til en god CV

Mange synes det er utfordrende å skrive en god CV. Andre igjen har kun justert samme CV gjennom de siste 15 årene uten å tenke igjennom hvorfor CV-en ser ut som den gjør.

Eksperten gir deg fem tips for å få en CV som skiller seg ut.

Jente på jobbintervju

Vurderer du å bytte jobb kan det være lurt å gjøre det på starten av året. Det er nemlig måneden hvor det vanligvis ligger flest ledige stillinger ute, ifølge tall fra NAV. Benytt anledningen nå til å oppdatere CV-en din, slik at du er klar for et jobbskifte. 

Marianne K. Ellefsen

Marianne Klingenberg Ellefsen har jobbet i Manpower i 28 år. Her har hun lest igjennom titusenvis av CV-er for å finne frem til de riktige kandidatene. Hun deler sine fem beste tips for hvordan du CV-en din bør se ut. 


1. Søk råd hos andre 
Mange tenker at CV-en skal være en fullstendig nøytral beskrivelse av deg selv og hva du tidligere har oppnådd. Ellefsen mener dette er en misoppfatning, og at CV-en heller er en god mulighet til å få frem hvem du er som person. 

– Arbeidsgiver vil ikke bare vite hva du har gjort tidligere, men også hvordan du vil fungere i jobben du søker. Begynn derfor CV-en med tre setninger som beskriver hvem du er og hvorfor du passer til jobben. 

Mange bruker klisjeer når de skal beskrive seg selv. Ellefsen har et godt tips for å unngå å ty til disse.

– Få en venn eller foreldre til å fortelle deg om hvorfor de ville hatt deg som kollega. Da får du ærlige svar fra noen som kjenner deg godt, og som gjerne beskriver deg bedre enn du selv klarer.


2. Fortell om ting du har oppnådd
Ellefsen mener tidliere stillinger bør beskrives med mer enn kun når du hadde stillingen og hva slags stilling det var.

– Jeg anbefaler alltid å konkretisere oppgaver og ansvarsområder du hadde i tidligere stillinger. Dette er særlig viktig om du har utført oppgaver og har fått kompetanse som er relevant for stillingen du søker på. 

I tillegg til å skrive hva du har hatt ansvar for, mener også Ellefsen du bør skrive hva du har oppnådd i tidligere stillinger. 

– Har du konkrete og gode resultater å vise til fra en tidligere jobb eller et verv, så er dette gull verdt. Det viser at du er opptatt av å få til resultater. 


3. Fatt deg i korthet!
Mange er usikre på hvor lang en CV bør være. Ellefsen er i hvert fall helt tydelig på at en lengst mulig CV ikke er et kvalitetstegn for kandidaten.

– Skrell bort alt som ikke er relevant for jobben du søker. Har du lite erfaring er det noe annet, da må all erfaring komme frem. Imidlertid ser jeg oftere CV-er som er alt for lange enn CV-er som er for korte. Hold deg til mellom en og to sider, så er du innafor. 

Ellefsen har noen konkrete tips til hvordan du kan kutte ned på lengden til CV-en. 

– Bruk tid på å se nøye igjennom stillingsannonsen. CV-en skal først og fremst være et svar på behovene til arbeidsgiver. Informasjon som ikke er strengt nødvendig bør utelukkes. Kan du eksempelvis litt tysk, men det ikke er relevant for jobben, ville jeg tatt dette bort fra CV-en. 


4. Skrivefeil signaliserer slurv
Det sier seg selv at skrivefeil i en CV er negativt. Likevel ser Ellefsen ofte skrivefeil hun mener enkelt kunne vært unngått. 

– Omtrent halvparten av alle CV-er jeg får inneholder skrivefeil. Inneholder CV-en én skrivefeil, betyr ikke det at du ikke blir tilbudt jobben. Likevel kan det skape et inntrykk av at 
du har vært slurvete i søknadsprosessen, eller at denne jobben ikke er så viktig for deg. Det er fort gjort å sjekke skrivefeil i Word eller andre tekstbehandlingsprogrammer. 


5. Bruk måneder, ikke bare årstall. 
For Ellefsen lyser varsellampene når hun ser at kandidater kun har oppgitt årstall.

– Om personen som leser CV-en din er en som jobber mye med rekruttering, vil vedkommende fort lure på hvorfor du ikke bruker måned når du viser til tidligere erfaring. Det er stor forskjell på om du har jobbet i en bedrift fra desember 2021 til januar 2022, eller om du har jobbet der fra januar 2021 til desember 2022. 

For de med hull i CV-en kan det være fristenende å bruke årstall i stedet for måneder. Likevel mener Ellefsen det er bedre å være åpen om de hullene du måtte ha. 

– Vær heller ærlig om perioden du var arbeidssøkende. Da unngår du å gi rom til å la rekrutterer spekulere i hvorfor du ikke vil skrive inn måneder i CV-en din. 

Les også: Hvorfor bør du bruke tid på å få en god LinkedIn-profil?