Søke jobb? Disse egenskapene ser arbeidsgivere etter

Det er særlig tre egenskaper du bør få frem i CV og søknad hvis du vil ha jobb, viser vår ferske trendrapport. Her er våre råd til unge arbeidssøkere.

Manpower har spurt norske og svenske rekrutteringsansvarlige om hvilke egenskaper de mener er viktigst hos arbeidstakere.

Egenskaper arbeidsgivere ser etter

– Det er særlig tre egenskaper bedriftene trekker frem: evne til læring, evne til samarbeid, og pålitelighet. Hvis du er ung og på jobbjakt, er dette egenskaper du må klare å vise frem til en fremtidig arbeidsgiver, sier Manpower-sjef Sølvi Spilde Monsen.

Viktigst å kunne lære

En høyt utdannet befolkning og et arbeidsliv i rask endring er grunnene til at læringsevne er på toppen av arbeidsgivernes ønskeliste, mener Monsen.

– For arbeidsgivere blir det ikke bare viktig at arbeidstakerne kan løse dagens arbeidsoppgaver. De må også kunne løse arbeidsoppgavene de får i morgen. Hva du kan er i ferd med å bli mindre viktig enn hva du kan lære, sier hun.

For å vise at du har evnen til å lære, er det viktig å vise til situasjoner der du lærte noe nytt når du søker jobb.

– Det er fint om du kan vise til høyere utdanning eller at du har hatt mange forskjellige arbeidsoppgaver. Men det å vise at du er læringsvilling trenger ikke bare være med eksempler som kommer fra jobb. Det kan være vel så imponerende om har lært deg å spille et instrument eller har blitt god i et spill – og selvfølgelig alt som har å gjøre med teknologi, sier Monsen.

Gi konkrete eksempler

En annen egenskap som har blitt viktigere i dagens arbeidsliv er evnen til å samarbeide.

– Dagens arbeidsliv handler i stor grad om å jobbe godt sammen med andre. Problemstillingene blir mer komplekse, og ingen klarer å løse alle oppgavene på egenhånd, sier Monsen.

For å vise at du kan samarbeide, mener hun det er viktig å kunne vise til tidligere eksempler.

– Bruk CV, søknad og intervju til å fortelle om konkrete situasjoner der du har jobbet i team, hvilke oppgaver dere løste, og hvilken rolle du hadde på teamet. Også her er det fint å bruke eksempler utenfor jobb, som idrett, musikk eller skolearbeid.

Les mer: Skrive CV for første gang? Husk at all kompetanse og erfaring teller!

Vis at du er til å stole på

For unge på jobbjakt er kanskje den viktigste egenskapen akkurat nå, det som kalles pålitelighet eller etterrettelighet. Altså å møte opp tidsnok, svare på henvendelser og gjøre det du har lovet.

– En arbeidsgiver må kunne stole på at du gjennomfører det du er satt til å gjøre. Få ting sliter mer på en organisasjon eller team enn medarbeidere som ikke leverer i tide eller ikke oppfører seg ordentlig. Her kan det være fint å vise til situasjoner der du har tatt ansvar, for eksempel gjennom verv i studentorganisasjoner, sier Monsen.

For dem som ikke har så mye erfaring å vise til, er det ekstra viktig å velge gode referansepersoner.

– Du bør sette opp referansepersoner som kan gi eksempler på at du har de rette egenskapene for jobben. Referansene trenger heller ikke være tidligere sjefer. Det kan også være fotballtrenere, ledere i studentorganisasjoner eller noen du har samarbeidet tett med på studiet. Og så er det viktig at du snakker med referansene på forhånd, så de er forberedt og kan gi gode eksempler.

Dette er de viktigste egenskapene ifølge arbeidsgiverne:

  1. Å være læringsvillig (34 prosent)
  2. Å samarbeide godt med kolleger (33 prosent)
  3. Å være pålitelig, f.eks. møte opp i tide, fullføre oppgaver (33 prosent)
  4. Å være fleksibel (30 prosent)
  5. Å være til å stole på (29 prosent)
  6. Å ha gode problemløsningsevner (28 prosent)
  7. Å være god til å kommunisere (27 prosent)
  8. Å få gode individuelle resultater (26 prosent)
  9. Å jobbe hardt (25 prosent)
  10. Å passe godt med selskapskulturen (20 prosent)

Arbeidsgiverne ble bedt om å rangere alle egenskapene. Tallet i parentes er andelen som rangerte hver egenskap i topp tre.

Se alle våre ledige stillinger her.

Om undersøkelsen
Resultatene er hentet fra en spørreundersøkelse gjennomført av Manpower blant rekrutteringsansvarlige i europeiske og amerikanske selskaper. Det var 770 respondenter i Norge og 775 i Sverige.