Erfaring fra gaming og e-sport er gull verdt i arbeidslivet

Lagbaserte dataspill lærer spillerne samarbeid, kommunikasjon og problemløsing. Tommy Evensen fra Manpower oppfordrer flere unge til å sette erfaring fra gaming og e-sport på CV-en.

Dataspill har blitt mye mer enn en hobby. De siste årene har organisert konkurransespill, eller e-sport, blitt en milliardindustri. I spill som Counter-Strike, League of Legends og Fortnite konkurrerer spillerne profesjonelt også i Norge.

Gaming

Ifølge Tommy Evensen, distriktsleder for Manpower Sandefjord, kan denne erfaringen også ha stor verdi for næringslivet.

– Flere og flere arbeidsgivere ser nå verdien av spillerfaring. Unge som gamer utvikler viktige ferdigheter som også er høyst relevante når de skal få seg jobb, sier Evensen.

Lagspill er mest relevant
I 2018 lanserte Manpower «Sett spillerfaring på CV-en».  Spillerfaring ble lagt til som eget punkt på registreringsskjemaet på hjemmesiden, og Manpowers egne ansatte fikk opplæring i å vurdere spillerfaringen. Til nå har 15.000 kandidater registrert spillerfaringen sin hos Manpower.

Evensen i Manpower forteller at spillerfaring bare har blitt viktigere for Manpower siden de lanserte dette.

– Spillerfaring er noe vi tar opp i intervjuer og bruker aktivt i rekrutteringen. Det er særlig viktig for kandidater som har lite jobberfaring. Men vi jobber nok med det på en litt annen måte nå enn i starten. Blant annet fordi vi har lært mer om hvilken spillerfaring som er mest relevant, sier han.

Det er lagbasert konkurransespill som har størst overføringsverdi, sier Evensen.

– Det er relevant på samme måte som annen organisert lagidrett. Når du spiller for et lag, trener du evnen til å samarbeide, kommunisere og løse komplekse problemer. Det er egenskaper som har stor verdi innen mange bransjer, for eksempel kundeservice.


Les mer:  Skrive CV for første gang? Husk at all kompetanse og erfaring teller!

Mindre hobby, mer sport
Dataspillmiljøet har også endret seg siden Manpower først lanserte "Sett spillerfaring på CVen".

– Før tenkte vi på dataspill som noe man spilte alene og på hobbybasis. Nå har det blitt vanligere å spille for lag, som trener regelmessig sammen og deltar i organiserte konkurranser. Miljøet har også blitt mer profesjonelt, sier Evensen.

Når Manpower gjennomfører intervjuer, spør de derfor ikke bare hva kandidaten har spilt, men også om hvilket nivå de har spilt på, om de har spilt organisert, og hva slags rolle og ansvar de eventuelt har hatt.

– Hvis du for eksempel har vært lagkaptein, vil du jo ha fått mye ledererfaring som du ikke ville fått hvis du bare spilte for deg selv. Sånne ting graver vi i på intervju, sier Evensen.

Han understreker imidlertid at man ikke trenger å ha spilt profesjonelt for at spillerfaringen skal ha verdi i en søknadsprosess.

– Uansett om det er dataspill, idrett, musikk eller noe annet, kan det å ha drevet aktivt med noe over tid ha stor verdi når du skal over i arbeidslivet, sier han.

Les mer: Bruk søknadstiden til å bli bedre kjent med deg selv