Hvordan snakke om lønn?

Før du aksepterer et jobbtilbud, må du ta noen vanskelige samtaler. Lønn er en av tingene du må snakke om. For mange kan det føles ubehagelig. Vi vet hva du bør gjøre for å lykkes i en lønnsforhandling.

Før en samtale om lønn, er det viktig å være godt forberedt. Du må gjøre litt forarbeid, og kartlegge hva som er mulig i den aktuelle stillingen. Det er dumt å prise seg ut av en jobb fordi du ber om for mye. Enda verre er det om du underpriser deg selv og din kompetanse. Vi vet hvordan du unngår begge deler.

smilende mann

Vær beredt – alltid!
Du vet aldri når en potensiell arbeidsgiver tar opp lønn. Det kan være i jobbsøknaden eller på slutten av førstegangsintervjuet. Noen ganger dukker ikke lønnsspørsmålet opp før dere forhandler stillingsbetingelsene i et jobbtilbud. Derfor må du alltid være forberedt. Vit hva du vil be om før du søker på stillingen. Da vil du ikke bli overrumplet tidlig i prosessen.

Vent til arbeidsgiver tar opp lønn
En vanlig feil som mange gjør i løpet av en ansettelsesprosess, er å ta opp lønnsspørsmålet for tidlig. Det kan faktisk redusere sjansen din for å få et jobbtilbud, for arbeidsgiveren kan få inntrykk av at du bare er interessert i pengene. Vent til de tar det opp og ta det derfra.

Vet hva som er konkurransedyktig lønn
Gjør et godt forarbeid. Finn ut av hva som er konkurransedyktig lønn for stillingen du har søkt på i bransjen du har søkt. 

Sett en minimumslønn
Etter at du har gjort forarbeidet ditt, vil du ha en formening om hva som er høyeste og laveste lønn for lignende stillinger som den du har søkt på. Denne kunnskapen gir deg rammene for mulighetene dine i en lønnsforhandling. Før du går inn i en forhandling, bør du også sette en minimumslønn. Hva er det laveste lønnsnivået du er villig til å akseptere? Hvis du aksepterer en lønn som er lavere enn dette og som du er utilfreds med, vil du trolig ende opp med å søke jobber på nytt. Husk at du verken skal prise deg selv ut av jobben, eller underprise deg selv!

Lønn er ikke det viktigste
Selv om du skal forhandle med en konkurransedyktig lønn for øye, bør du ikke bare fokusere på pengene. Du kan forhandle om andre ting også, som muligheten til å ha hjemmekontor, fleksitid, feriedager, dekning av mobil- eller treningsutgifter og andre frynsegoder. Hva du vil forhandle om avhenger av hva som er viktigst for deg!

Dypdykk: Vi har samlet 20 tips til deg som skal på jobbintervju

Vis dem hvorfor du er verdt det
For å få lønnen du vil ha, må du bevise at du vil være en verdifull ressurs for selskapet. Du må vise at dine unike ferdigheter, erfaringer eller kompetanse gjør deg til den beste kandidaten for stillingen. Du må vise dem at du er verdt investeringen!

Ikke vær redd for å si “nei”
Når du forhandler lønn, er det greit å si “nei” til et jobbtilbud hvis du ikke føler at tilbudet speiler dine ønsker og behov. Husk at et “nei” ikke nødvendigvis avslutter en forhandling. Selv om en arbeidsgiver sier “nei” til ditt mottilbud kan de likevel være villig til å samarbeide med deg for å finne en løsning som fungerer for dere begge. Det er derfor de kaller det å forhandle.

Slapp av!
Selv om lønnsforhandlinger kan være stressende, er det er en stor og uunngåelig del av en ansettelsesprosess. Hvis du velger å gi avkall på forhandlingsprosessen fordi du er redd eller du synes det er ubehagelig, risikerer du å få mindre enn det du er verdt. Ikke gjør det mot deg selv! Tren på forhandlingsferdighetene dine med en venn eller med en coach. Jo mer du øver, jo mer komfortabel vil du bli.

Vil du vite mer? Les våre jobbsøkertips og karriereråd her.

Kilde: Workitdaily