Jakter du på deltidsjobb? Her bør du lete

Mange går inn i 2022 med ønske om en ekstra inntekt. Distriktssjef Stine Engelstad i Manpower forteller hvorfor dette er tiden for å sette i gang med søknadene.

– Dette er en svært god tid for å lande deltidsjobben, sier Stine Engelstad, distriktssjef i Manpower Telemark. Arbeidsledigheten i landet er synkende, og kampen om talentene stor. Mange bedrifter har mistet ansatte som følge av permitteringer under pandemien, og har dermed flere ledige stillinger enn vanlig, forteller distriktssjefen. – En rekke bransjer opplever høy aktivitet nå, og bedriftene trenger flere folk. Det betyr at det åpner seg ekstra mange deltidsstillinger.

Deltidsjobb Manpower

Leter etter sommervikarer nå
Mange bedrifter søker sommervikarer allerede nå i begynnelsen av året, og flere tilbyr muligheten for tidligere oppstart og en deltidsstilling frem til sommeren for ikke å miste kandidatene.

  Deltidsstillinger er supert med tanke på sommerjobb. Ofte vil man med en deltidsstilling få tilbud om full stilling i sommersesongen, der man kan få med seg verdifull erfaring og ekstra lommepenger uten å søke en ny jobb. 

Tenk bredt – vinn muligheter
– Det er bra muligheter der ute for kandidater som kan tenke seg en deltidsjobb i kundeservice, blant annet innenfor bransjer som bank, forsikring og strøm. Det er også gode jobbmuligheter innenfor lager og logistikk, barnehage og SFO/AKS, sier Engelstad.

Distriktssjefen understreker at de regionale forskjellene er såpass store at du må være våken og følge med på status i bransjene akkurat der du bor. Like viktig er det å tenke bredt når du tar fatt på søknadene, mener hun. 

– Mange tror at de bare er gode på det de er utdannet som eller har erfaring med. Mulighetene for å få jobb vil mangedobles om du utvider dette perspektivet og går inn i jobbsøkerprosessen med en åpen holdning til hva du kan bruke evnene dine til.

Hun anbefaler å tenke på hvilke egenskaper du har som er overførbare til andre yrker.

– Hvis du har hatt en servicestilling i reiselivsbransjen, som fortsatt er inne i en krevende tid, så kan evnene dine til å håndtere gjester for eksempel overføres til SFO. Du kan bruke de samme sidene av deg selv, og åpner samtidig repertoaret ditt.

Fleksibel hverdag med deltidsjobb
Ifølge Engelstad er det mange gode grunner til å skaffe seg en deltidsjobb. Du utvider nettverket ditt, får rutine og rytme i hverdagen og et sosialt fellesskap. For studenter og selvstendig næringsdrivende kan deltidsjobben være avgjørende for å klare seg økonomisk. For andre er friheten til å prioritere bestemte aktiviteter viktigst, enten det dreier seg om organisasjonsliv, familie og barn eller egen helse.

– Det kan være lurt å bruke tiden godt dersom du jobber deltid. Om du tar kurs og tilegner deg kunnskap ved siden av jobben, så før dette opp i CV-en din – og oppdater den jevnlig. Når du investerer i egen læring, holder du deg relevant på arbeidsmarkedet og kan få et forsprang i konkurransen senere, sier hun.

CV-tips? Sjekk ut disse CV tipsene

Gode råd på veien
Engelstad har noen konkrete råd til deg som jobbsøker.

– Du vil raskt erfare at du ikke nødvendigvis får møte til et fysisk intervju i disse tider. Videointervjuet har blitt svært utbredt, og kan by på uventede situasjoner som man bør ha tenkt gjennom på forhånd. Vær bevisst på bakgrunnen du velger å vise frem, kle deg profesjonelt selv om du gjennomfører intervjuet hjemmefra, og sørg for at de rundt deg vet at du er i et viktig møte slik at du ikke blir forstyrret, sier hun.

Om du er student og sliter med å finne en deltidsjobb som er relevant for studiene, råder distriktssjefen til å tenke langsiktig og vise fleksibilitet. Å få en referanse fra arbeidslivet har en stor verdi i seg selv, fremholder hun. 

Er du en av dem som har behov for høyere inntekt og ønsker deg en større stillingsbrøk, mener Engelstad at det kan være en god ide å henvende seg til bemanningsbransjen.

– Det går an å kombinere deltidsjobber som til sammen gir en full stilling. En av fordelene med bemanningsbransjen er at vi kan skaffe deg muligheter innenfor flere bransjer, som igjen kan gi tilstrekkelig erfaring til å bli ansatt videre.

På jobbjakt? Se våre ledige stillinger.