Medarbeidere fra Manpower har et kvalitetsstempel

For ti år siden begynte den første Manpower-vikaren på lageret til Berggård Amundsen på Langhus. Siden da har vikarene blitt flere, og mange av dem fast ansatte.

– Medarbeidere fra Manpower kommer med et kvalitetsstempel, sier Hege Amundsen Elvestad, administrerende direktør i elektrogrossisten Berggård Amundsen. Selskapet er norsk- og familieeid, og er opptatt å være en bidragsyter i lokalsamfunnet der de er til stede. Med BA Servicesentre over hele landet har de fagkompetanse og arbeider tett med kundene. Hovedkontoret og sentrallageret ligger på Langhus.

Arbeid er livet Hege

Med mange ansatte, varierte stillinger, og et marked som varierer gjennom året, har vi behov for fleksibilitet i arbeidsstyrken. Derfor har vi samarbeidet med Manpower de siste ti årene.

Manpower har bistått med vikarer til sentrallageret, i tillegg til faste medarbeidere hos administrasjonen. De kjenner bedriften og har en fast base med personer som kan utføre arbeidet hos Berggård Amundsen.

Det opplever den administrerende direktøren som en trygghet.

– Vår bedrift trenger kandidater med ulik kompetanse. Vi er opptatt av mangfold og ønsker medarbeidere som vil utvikle seg selv og bedriften. De må ha en drivkraft. Manpower klarer å finne de riktige personene, forklarer hun.

Arven etter farfar
Amundsen Elvestad setter personlig drivkraft høyt. Hun er tredje generasjon eier og driver av grossistbedriften. Farfaren Sverre Berggård Amundsen startet opp i 1946. Det var rett etter krigen, vanskelig å få tak i varer og mange om beinet, men Sverre var dedikert og kjempet seg til en plass i markedet.  Siden da har selskapet utviklet seg til en milliardbedrift. Heges far satt ved roret i 29 år. Selv om flere i bransjen solgte virksomheten på 2000-tallet, var han fast bestemt på å utvikle bedriften videre.

Den samme drivkraften har Hege, som har ledet selskapet de siste sju årene.

 – Grunnlaget fra farfar sitter fortsatt i veggene. Vi har beholdt entreprenørånden gjennom 75 år. Den følelsen er hos alle i bedriften. Utviklingen er tuftet på menneskene i den utvidede BA-familien, smiler Amundsen Elvestad. 

Ønsker mer mangfold i bransjen
Berggård Amundsen er en av flere hundre norske virksomheter som samarbeider med Manpower. 

Manpower verdsetter læringsvilje og engasjement like høyt som kunnskap og kompetanse. Det gjør også Berggård Amundsen. Det er viktig for Hege.

– Manpower passer inn i vår bærekraftprofil. De tar samfunnsansvar og hjelper oss slik at vi har medarbeidere som tenker forskjellig. Mangfold er sunt og utvikler bedriften, sier hun.

Berggård Amundsen har verdier og tydelige ønsker for hva slags arbeidsplass de ønsker å være. De skal være pålitelige, engasjerte og nytenkende – og ha mangfold i alle ledd.

Hege beskriver familiebedriften som en inngangsportal til arbeidsmarkedet for mange, og mener flere selskaper bør bli bevisst på at de kan være det samme.

– Det viktigste for å få jobb på lageret vårt er at du har evne og vilje til å stå på og tilegne deg kunnskap. Det er ingen andre særkrav for å få jobb her. Har du truckførerbevis er det fint, men det er ikke nødvendig. Ved å være et startpunkt for de som har vært utenfor arbeidslivet en stund, kan Berggård Amundsen bidra til et mer inkluderende samfunn.

Et forhold bygget på tillitt
– Vi er stolte over å kunne bistå en bedrift som Berggård Amundsen med å nå sine mål om å være en inkluderende og mangfoldig arbeidsplass, og en god inngang til arbeidslivet for medarbeidere som vil lære og utvikle seg, sier Lene Berg.

– Manpower skaper en stabilitet og er en partner som effektiviserer hverdagen vår. Vi stoler på dem, sier Amundsen Elvestad.