Det vanskeligste intervjuspørsmålet

«Hva er dine svake sider?» er et av de vanligste og vanskeligste spørsmålene i et jobbintervju. Her er Manpower-ekspertenes råd for hvordan du kan svare.

– I en intervjusituasjon ønsker man selvfølgelig å fremstå som den beste versjonen av seg selv. Men for å vite at du er riktig kandidat, vil intervjueren alltid stille noen vanskelige spørsmål, sier Jon Paulsen, rekrutteringssjef i bemanningsselskapet Manpower. En av gjengangerne er å be kandidaten beskrive sin verste egenskap. Paulsen understreker at målet ikke er å «ta» kandidaten. – Målet er rett og slett å finne ut om kandidatene har selvinnsikt, og om de er bevisst hvordan de fungerer i en jobbsituasjon, sier han.

smilende mann

Du må svare noe

Paulsen sier det verste man kan gjøre er å bli stille eller å si at man ikke har noen svakheter.

Les mer: Hvorfor bør du stille spørsmål i et jobbintervju?

– I en intervjusituasjon hvor du skal gi et godt førsteinntrykk, bør du være åpen og ærlig. Fortell om noen svakheter du har, men si samtidig noe du gjør for å forbedre disse. Da kan du vri de negative sidene til å bli noe mer positivt, sier han.

Vær godt forberedt

Anette Moen, bemanningskonsulent i Manpower, sier at spørsmålet om negative sider ligger høyt på listen over de vanligste intervjuspørsmålene fordi de gir en bedre forståelse av kandidatens selvinnsikt.

– Det er viktig at kandidaten kan følge opp svaret sitt med eksempler, helst fra tidligere jobber eller studier. Å vise selvinnsikt og refleksjon er egenskaper jeg ser etter både når jeg spør om sterke og svake sider, sier hun. 

Bruk konkrete eksempler

Andrea Madland, tidligere rekrutteringsansvarlig i Manpower, sier hun aldri spør direkte om kandidatens negative sider. Hun bruker heller spørsmål som «når møtte du sist motgang?», «hvordan taklet du det?», og «kan du fortelle om sist du møtte på en utfordring du syntes var vanskelig å håndtere?».

– Da unngår jeg ferdig innøvde svar, samtidig får jeg en bedre forståelse av hvordan personen faktisk håndterer utfordringene sine. Hvis man kjenner sine svakheter, kan man forbedre seg og snu det til en styrke, sier hun.