Vært på jobbintervju? Slik vet du hvordan det gikk

Det er helt naturlig å bli litt ekstra svett i et jobbintervju. Ofte kan man bli så nervøs at det kan være vanskelig å vurdere hvordan det egentlig gikk. Her er signalene som gir deg en pekepinn på om jobbintervjuet gikk bra.

Det finnes noen mer eller mindre fastsatte stadier et jobbintervju typisk går gjennom. I løpet av en kort time prøver intervjueren å finne ut så mye som mulig om bakgrunnen din, hvem du er som person og hvordan du tenker. Blir du innkalt til intervju, betyr det at arbeidsgiver i utgangspunktet anser deg som kvalifisert for stillingen. Hvilke spørsmål du stilles i løpet av første intervju kan fortelle deg mye om hvordan du egentlig gjør de

Mann tar på slips

Fremtidsrettet?
At du får spørsmål knyttet til ulike aspekter ved deg som person er naturlig, og skal bidra til å sikre effektiv og adekvat evaluering av alle kandidater. Dersom den som intervjuer deg dveler ved eller er påfallende opptatt av hva du har gjort tidligere, kan det være et dårlig tegn.

Et vellykket jobbintervju går typisk gjennom fem stadier; 1) fjern fortid, 2) nær fortid, 3) her og nå, 4) nær fremtid og 5) fjern fremtid.

Kan du identifisere og gjenkjenne disse etter endt intervju, lover det godt for at du vil få være med videre i prosessen. Virker intervjueren derimot lite interessert i dine fremtidsplaner, og karriereretningen du ønsker for deg selv i fremtiden, kan dette derimot være et dårlig tegn.

Jo mer tid intervjueren bruker på å undersøke dine fremtidsambisjoner og ønsker, sammenliknet med tiden brukt på hva du har arbeidet med og gjort tidligere, jo mer interessant synes sannsynligvis arbeidsgiveren at du er. Blir du oppfattet som en god match blir det raskt viktigere å undersøke hvilke ambisjoner og mål du har for din fremtidige karriere, enn å avdekke flest mulig detaljer om hva du har gjort tidligere – eller rett og slett få intervjutiden til å gå.

Kjemi?
De fleste oppfatninger knyttet til jobbsøkere formes i løpet av de første minuttene. Den resterende tiden brukes til å bekrefte de umiddelbare oppfatningene. Varer intervjuet kortere enn en halvtime er dette sjeldent et godt tegn. Trekker tiden derimot ut, og samtalen flyter entusiastisk og jevnt mellom deg og intervjueren, er sannsynligheten større for at du har truffet blink.

Er du på intervju bør du også lete etter positive signaler ved kroppsspråket til den som intervjuer deg. Bøyer han eller hun seg framover? Er interessert i det du forteller og nikker eller smiler anerkjennende? Prøv å lese intervjueren og følg samme kroppsspråk.

Forberedelsenes makt
Å evaluere deg selv i ettertid kan være lurt, slik at du har muligheten til å styre forventingene dine på forhånd. Desto viktigere er det å være bevisst verdien av å forberede deg i forkant av intervjuet. Stiller du godt forberedt og viser at du er motivert for stillingen, vil det bli lagt merke til.

Ved å vise entusiasme og engasjement gir du et bedre førsteinntrykk, noe som kan bidra til at du beveger deg raskere gjennom de første fasene av intervjuet. Selv om du gjør alt riktig er det ikke sikkert du treffer publikummet ditt. Så lenge du har gjort ditt beste har du grunn til å være fornøyd med deg selv, og bør se på intervjuet som en nyttig trening til neste gang, uavhengig av om du blir innkalt til andregangsintervjuet. Hvis intervjueren virker distrahert, ser på klokken eller blar i papirene eller på mobilen sin er nok ikke dette rette mulighet for deg.

Avslutningsvis, husk å puste og lykke til!

På jobbjakt? Se våre ledige stillinger