Hvordan skrive en god CV

Gir CV-en din svar på dette? Det kan være vanskelig å skrive en CV, og spørsmålene er mange.

Vet du hvordan du skriver en god CV? Her gir vi deg tips til hvordan du skriver en CV som imponerer potensielle arbeidsgivere.

Hva skal jeg starte med? Hvor lang bør den være? Hvordan skal den se ut? Det er mange detaljer å ta stilling til, men det som virkelig betyr noe, er om CV-en svarer på det arbeidsgiverne virkelig ønsker å vite. Jo da, de bryr seg om det andre også, men det de virkelig ønsker å vite, er:

 

1) Kan du gjøre jobben? Sørg for at CV-en din viser at du har ferdighetene som det blir spurt etter i jobbeskrivelsen. Ofte bruker arbeidsgivere nøkkelord fra jobbbeskrivelsen for å lete etter de beste CV-ene. Samtidig må du passe på at du får frem hvordan disse ferdighetene har bidratt til at du har lykkes i tidligere jobber.

 

2) Kan du dokumentere resultatene dine? Det er lett å skryte på seg fantastiske resultater i en CV, men kan du underbygge det med eksempler -  eller enda bedre, tall? Det er én ting å si at du har hatt ansvaret for implementeringen av en ny logistikkrutine, men det er enda bedre å si at implementeringen av denne logistikkrutinen sparte firmaet for en halv million kroner i løpet av et halvt år. Tall er bevis, og arbeidsgivere elsker bevis.

 

3) Er det en risiko å ansette deg? Har du mistenkelige hull i CV-en? Har du skiftet jobb ofte? Da lyser varsellampene hos mange arbeidsgivere. Vær ærlig med hvordan eventuelle hull har oppstått. Hvis du har vært hjemme med barn eller tatt deg av gamle foreldre, kan du for eksempel skrive: 2011-2012 – Omsorgsarbeid. Du bør også være forberedt på å forklare hullene på CV-en din i intervjuet. Har du byttet jobb ofte i løpet av en kort periode, gir også det grunn til bekymring hos potensielle arbeidsgivere. Også i dette tilfellet bør du være forberedt på å forklare årsaken til jobbskiftene dine under intervjuet. Ofte kan du med fordel forklare både eventuelle huller i CV-en og bakgrunnen for hyppige jobbskift i søknaden.

 

4) Hvorfor bør du ansettes fremfor noen andre? Du må bevise din verdi. Din CV bør fremheve dine beste prestasjoner og resultater. Legg ekstra vekt på de elementene det blir spurt etter i stillingsbeskrivelsen. Dette betyr at du ofte må tilpasse CV-en din til hver stilling du søker på. Søknaden din bør egentlig bare understreke at du er det beste valget.

 

Å besvare disse fire spørsmålene er jobben CV-en din skal gjøre. Det høres kanskje enkelt ut, men det kan bety at du må jobbe litt for å få en god CV. La gjerne venner eller kolleger lese gjennom CV-en din kritisk for å sikre at du virkelig svarer på disse nøkkelspørsmålene. Utformingen av CV-en din kan være helt avgjørende for om du får jobben eller ikke. Gjør det du kan for å sørge for at du har en optimal CV. Da har du de beste forutsetninger for å bli innkalt til det intervjuet du ønsker deg.

 

Besøk Manpowerbloggen for å lese mer om hvordan skrive en god CV.