Vi kjenner arbeidsmarkedet

Manpower er Norges største bemanningsbyrå og hver dag har vi 5000 medarbeidere ute i oppdrag for våre kunder. Vi overvåker arbeidsmarkedet kontinuerlig for å fange opp nye trender, og har spesialistkunnskap innenfor de fleste bransjer og fagområder. I Manpowers jobbsøkerskole har vi samlet tips og råd fra våre rekrutterere, slik at du som er på jobbjakt skal kunne forberede deg så godt som mulig på veien mot din neste jobb.

Hvordan håndtere jobbsøkerprosessen?

Å være i en jobbsøkerprosess kan være en krevende affære. Manpowers jobbsøkerskole gir deg som er på jobbjakt gode råd til de forskjellige stegene i søkerprosessen. Lykke til!

Hvor finner du ledige stillinger?

Du er student og trenger en deltidsjobb, nyutdannet og vil teste arbeidsmarkedet eller på jakt etter en ny karrierevei. Men vet du hvor du finner de ledige stillingene som lyses ut?

 

Vet du allerede hvilken bedrift du ønsker å jobbe i kan du begynne med å undersøke bedriftens hjemmesider. Større bedrifter lyser som oftest ut ledige stillinger på egne sider. Finner du ingenting her, er det ingenting i veien for å likevel ta en telefon til bedriftens kontaktperson eller personalansvarlig og forhøre deg om eventuelle jobbmuligheter, eller sende inn en åpen søknad.

 

Se våre ledige stillinger her.

 

Andre nyttige kanaler er sosiale medier, Finn.no og ikke minst nettverket ditt.

 

Her kan du registrere din profil hos oss.

 

Hvordan skrive en god jobbsøknad?

Hvordan skrive en god jobbsøknad? 

Det viktige med jobbsøknaden er at du skal presentere deg selv for arbeidsgiver og fortelle hvorfor arbeidsgiver skal velge akkurat deg. 

 

Legg vekt på hva det er du kan tilføre stillingen og bedriften, ikke fokuser på det du ikke kan, eller de kvalifikasjonene du selv føler du mangler. Få frem din kompetanse og egenskaper samt dine sterke sider. Det er viktig at søknaden ikke blir for lang, maksimalt 1 side. Husk å tilpasse søknaden til hver enkelt stilling du søker, du bør ikke bruk den samme søknaden om igjen. Ikke fokuser for mye på detaljert informasjon, dette bør komme frem i din CV. Skriv enkelt og naturlig, men vær formell i din skrivemåte. Vær nøyaktig, unngå skrivefeil! Et tips er å få noen andre til å lese over din jobbsøknad før du sender den.

 

Hvordan skrive en god jobbsøknad  

Bruk et formelt oppsett der din kontaktinfo (navn, adresse, telefonnummer og emailadresse) er øverst til venstre, litt lenger nede setter du sted og dato til høyre og under det bedriftens kontaktinfo til venstre. Deretter skriver du overskriften som skal inneholde at du søker den spesifikke stillingen. En overskrift kan være så enkel som; “Jeg søker herved på stillingen markedskoordinator i Manpower” eller “Søknad på stilling som markedskoordinator i Manpower”.

 

Begynn selve søknadsteksten med å skrive en kort innledning. Ta med hvor du har funnet stillingen og din motivasjon for jobben. I hoveddelen av søknaden skriver du om din bakgrunn, dine kvalifikasjoner og erfaringer, personlige egenskaper samt tidligere resultater og hvorfor dette kan ha stor verdi for den stillingen du søker. Etter dette, skriver du en kortfattet avslutning der du opplyser om at du kan gi mer informasjon om deg selv på telefon, e-post eller intervju.

 

Før du sender søknaden

Før du sender søknaden din, les igjennom den. Har du fått med deg alt du ønsker å formidle? Selger den deg på en god måte? Virker den overbevisende? Gå også over din CV samtidig. Er din CV tilpasset søknaden og omvendt med tanke på denne spesifikke stillingen? 

  

Husk å ha alle papirer og attester tilgjengelig digitalt. Er du i en søkeprosess så klargjør dine originale papirer av vitnemål og attester slik at de er tilgjengelige til å sendes. Det er lurt å bruke Vitnemålsportalen for å kunne bekrefte og sende originale vitnemål digitalt. De fleste bedrifter krever å se originale papirer når du kommer til intervju.

 

Når søknaden er sendt, må du være tilgjengelig både på e-post og telefon. Har du ikke hørt noe fra bedriften du har sendt søknad til 2-3 uker etter søknadsfristen, kan du ta kontakt for å høre hvor langt de er kommet i ansettelsesprosessen.

 

Hvordan skrive en god CV?

CV-en er et av de viktigste dokumentene du skriver. Hvordan skal du da stikke deg ut i bunken med CV-er? 
 
En CV får i første omgang bare noe få sekunders oppmerksomhet, og i løpet av de sekundene ønsker du å vekke interessen. Målet er da å havne i ja-bunken, hva er da viktig å tenke på? 
 
Hvordan skrive en god CV- her får du våre råd. 
Skriv CV-en selv. Bruk dine egne ord – ingen kan skrive CV for deg så godt som du kan. Emnet er deg, og du er eksperten! 
 
Kom til poenget. Leseren retter mesteparten av sin oppmerksomhet mot den første siden – særlig den øverste halvparten av den første siden. Bruk denne plassen smart og skriv en velformulert og tilpasset personprofil med en passende overskrift.
 
Fatt deg i korthet. Bruk korte setninger, få preposisjonsuttrykk og korte avsnitt. Vær sparsom med adjektiver. CV-en din bør ikke være på mer enn to sider Dersom du har mange småjobber, for eksempel sommerjobber som tar mye plass, kan du samle disse under et punkt. 
 
Vær ærlig. Du skal selge deg selv og det er lov å skryte litt, men husk at du må kunne dokumentere alt du har skrevet i CV-en. Hva er viktig at du får frem, og hva ser mottaker etter? 
 
Vær nøyaktig og unngå skrivefeil. Ikke bruk forkortelser – de kan være meningsløse for en som ikke har kjennskap til organisasjonen, bransjen eller studiet. 
 
Les mer i vårt blogginnlegg: Hvordan skriver jeg en god CV?  https://www.manpower.no/nb/aktuelt/blogs/2021/06/24/slik-skriver-du-cv  
 
Mål med CV: Å komme til intervju 
CV-en er din "Tinder-profil" og målet med den er å komme på intervju. CV-en din skal ikke nødvendigvis være lik til alle jobber du søker. Den bør være jobb-spesifikk og tilpasset stillingsannonsen. Det viser at du har gjort “hjemmeleksen” din og har kjennskap til hva bedriften er ute etter. 
 
Hvordan sette opp en CV - omvendt kronologisk rekkefølge 
Googler man CV – vil man finne mange ulike CV-maler. De fleste malene er det man kaller omvendt kronologisk CV. I en slik CV er arbeidserfaringen oppført i omvendt kronologisk rekkefølge med den siste erfaringen først. Fordelen med denne type CV er at den viser karriereutviklingen. Økende ansvar og spesialisering kommer klart frem. Dersom man har vært i jobb eller studert hele tiden, blir progresjonen tydelig.  
 
CV-profil på nett 
Som Manpower, har flere bedrifter en jobbsøkerportal hvor du kan legge inn CV-en i en database. Vær oppmerksom på at mottaker kan ha en annen programvare enn deg, og det kan skape problemer med formateringen. Det er lurt å lagre CV-en i et rikt tekstformat eller PDF. Med tanke på at CV-en din kan bli scannet inn i en database, eller når du registrerer din CV på nett, vær smart med bruk av ord. Ta med ord som vil gjøre at en potensiell arbeidsgiver får treff på din CV. Bruk gjerne ord som er brukt i stillingsannonsen, samt sjargong og ord som hører til bransjen du søker. 
 
Personprofil/ nøkkelkvalifikasjoner 
Dette er en viktig del av CV-en din, og den delen av CV-en som er enklest å tilpasse hver jobb du søker på. En velskrevet profil kan fange oppmerksomheten til en mulig arbeidsgiver og føre til at resten av CV-en får mer enn noen sekunders oppmerksomhet. 
Men når det kommer til profil, er det viktig å unngå klisjeer. 
 
Profilen skal være et sammendrag av hva du kan tilby. Fordelen med en slik tekst er at den er lett å endre og tilpasse mottaker og enkelt å spisse budskapet. Da slipper du gjerne å endre så mye av det andre i CV’en for hver gang du søker jobb. Les stillingsannonsen godt, og research gjerne bedriften du søker jobb i, før du skriver profilen. Beskrive deg selv ut fra hva arbeidsgiver etterspør. 
Ta gjerne med: 
Utdanning/formalkompetanse

 • Hovederfaring og Faglig kvalifikasjoner
 • Sterke sider i arbeidssituasjon / oppnåelse / suksess
 • Personlige egenskaper – her blir det fort klisje. Få frem din «passion» – hva er det du sikter deg inn mot av ny jobb og karrierevei. 

Overførbar kompetanse 
Dersom du er ved begynnelsen av yrkeskarrieren din, vil du kanskje ikke ha mye relevant arbeidserfaring å trekke frem. Da er det desto viktigere å fremheve relevansen av utdanningen din. Du kan også finne overførbar kompetanse i tidligere jobber. Mye av det du allerede har av kompetanse, vil være overførbart. Dette er det ofte du som må gjøre arbeidsgiver oppmerksom på. Kartlegg derfor egen kompetanse og vær bevisst. Har du for eksempel jobbet i kantine, men vil over i helsevesenet, kan overførbar kompetanse være kundeservice, hygiene og mathåndtering. 
 
Arbeidserfaring og utdanning 
Neste punkt på CV-en din er arbeidserfaring eller utdanning. Plasser det som er mest relevant i forhold til jobben du søker øverst. Dersom det er utdanningen din – begynn med det siste studiet. Vær tydelig når det gjelder grad. Ta gjerne med detaljer fra utdanningen din som kan være relevant i forhold til jobben du søker. Skrev du bacheloroppgaven din om bransjen du nå søker deg inn i, eller om et emne som er nærliggende stillingen du søker? Ta det med! Dersom du har en bachelorgrad, er det ikke nødvendig å ta med videregående på CV-en. Gjør en vurdering. Dersom det forklarer hull i CV-en eller tidsbruk, ta det med. 
 
Under overskriften “Arbeidserfaring” bør du ta med følgende:

 • Navn på arbeidsgiver
 • Din rolle
 • Beskrivelse av viktigste oppgaver og hvilket ansvar du hadde. Vær smart, ta med de oppgavene som er relevant for stillingen du søker.
 • Har du oppnådd noe i forrige jobb som er relevant, ta det med. 

 Husk at du må kunne dokumenter det du skriver, så være ærlig, men ikke undervurder deg selv! 
 
Hull i CV 
Dersom du ikke har vært i jobb eller studier kontinuerlig, forklar hullene på en positiv måte. Det er langt bedre med en forklaring fra deg, enn antagelser fra den som leser CV-en din. 
 
Kurs 
Ta med det som er relevant i forhold til stillingen du søker. Om du søker en kontorjobb, er det uinteressant om du har tatt båtførerprøven! 
 
Datakunnskaper 
Har du mer enn grunnleggende datakunnskaper, kan du ta de med som et sammendrag eller i en punktliste. Før opp de programmene og skill mellom ‘gode kunnskaper i’ og ‘kjennskap til’. Hvis du jobber med IT og selger din tekniske kompetanse som en kvalifikasjon for jobben, bør avsnittet med datakunnskaper stå først i CV-en. IT-medarbeidere må angi nærmere kompetanseområder inkludert maskinvare, programvare, programmeringsspråk osv. 
 
Språkkunnskaper 

Språk er en konkurransefordel – særlig for globale organisasjoner. Angi om du behersker språket flytende både skriftlig og muntlig. At du forstår svensk og dansk trenger du ikke ta med. Med mindre du behersker det skriftlig fullt ut. 
 
Verv og interesser 
Dette er ikke nødvendigvis under samme overskrift i CV-en din, men vi vil nevne det i et felles punkt da man kan gjøre både for mye og for lite ut av disse. Verv ved siden av studier kan gi et positivt inntrykk i form av engasjement og stor arbeidskapasitet. Ta med verv som medfører ansvar. Hvis du for eksempel er med i kommunestyret, kan dette vise gode politiske og organisasjonsmessige ferdigheter. Hvis du er kasserer i en forening, viser dette innsatsvilje og ferdigheter innen økonomi. 
 
At du liker å omgås venner og strikke er ikke nødvendigvis interesser som er relevant dersom du søker jobb som for eksempel revisor. Søker du derimot jobb på Husfliden vil interesser som strikking og håndarbeid være positivt. At du driver med en eller annen form for sport eller trening, eller går på ski gir inntrykk av at du er sunn, frisk og i god form. 
Men du kan gjerne droppe og føre det opp under interesser. Du blir valgt på grunnlag av dine kvalifikasjoner, ikke hvorvidt du har gått Birken eller ikke. 
 
Referanser 
Her kan du skrive at de oppgis på forespørsel. Referansene dine må være forberedt på at de ringes, og det er få som forventer at de er listet opp i CV-en din. 
 
Les mer: Jobbreferanse: Dette bør du tenke på 
 
CV-en din skal tilpasses stillingsannonsen og bransjen du søker deg inn i. Derfor vil mye ved din CV være en vurderingssak i de ulike tilfellene. 
 
Men husk: Det enkleste er ofte det beste! 
 

Intervju

Innkalt til jobbintervju? Det er flere ting du kan gjøre for å legge til rette for at intervjuet skal bli så vellykket som mulig. 

Forberedelser 
Du bør forberede deg godt før et jobbintervju. Arbeidsgiveren forventer at du har tilegnet deg kunnskap om bedriften og har en klar mening om hvorfor du har søkt på den aktuelle stillingen. Hvorfor bør de ansette nettopp deg? Hva kan du bidra med? 

Å bli innkalt til intervju betyr at du i utgangspunktet er kvalifisert til stillingen. Et jobbintervju handler i det store og det hele om å undersøke om du også besitter de personlige egenskapene bedriften er på jakt etter. Hvordan du oppfører deg og svarer for deg under et førstegangsintervju er helt avgjørende for om du ender opp med å få et jobbtilbud. 

De aller fleste jobbintervjuer innebærer noen klassiske spørsmål du bør være klar over og forberede godt svar på. Under er noen av disse listet opp: 

 • Fortell om deg selv (forbered din elevator pitch) 
 • Hvorfor har du valgt å søke på denne stillingen? 
 • Hva vil du tilføre oss/bedriften? 
 • Hva er dine sterke sider og dine forbedringspotensialer. Underbygg med eksempler. 
 • Hvor ser du deg selv om 5 år? 
 • Kan du gi noen eksempler på hva du har bidratt med og er stolt av fra din forrige jobb? 
 • Hva ville dine kolleger sagt om deg? 

Hva ville sjefen din sagt om deg? 

Se deg selv i den aktuelle rollen og bedriften, og hva du vil kunne bidra med og bety for bedriften. Har du reflektert over dette på forhånd vil det være enklere å svare tydelig og godt for deg, samtidig som du viser at du har god selvinnsikt. 

Førsteinntrykk 
Førsteinntrykk kan spille en avgjørende rolle for hvor godt du gjør det. Når du skal på intervju er det viktig å sørge for at du ser presentabel ut. Kle deg pent, men komfortabelt, slik at det er lettere å fremstå trygg på deg selv. Hvilken kleskode som gjelder for bedriften, avhenger av bransje. Er du usikker er det heller ingenting i veien for å ta en telefon til sentralbordet i forkant av intervjuet og høre. 

I tillegg til å sørge for at du gjør et godt førsteinntrykk, sørg for å komme presis. Hils på intervjueren med et fast håndtrykk og sørg for å ha øyekontakt. 

Intervjuet 
Et vellykket jobbintervju foregår omtrent som en vanlig samtale mellom to mennesker som møtes for første gang. Har du forberedt deg godt vil det være lettere å sørge for at samtalen flyter fint. Still spørsmål om stillingen og bedriften, arbeidsmiljøet, prosjektene de jobber med og liknende. Vis interesse og at du er nysgjerrig på bedriften. 

Annengangsintervju 
Det er vanlig at bedrifter som skal ansette bruker flere intervjurunder for å skille klinten fra hveten. Blir du kalt inn til annengangsintervju ønsker arbeidsgiver å bli bedre kjent med deg som person.

I etterkant av førstegangsintervjuet kan det være lurt å gjøre en evaluering. Hva gikk bra? Hvilke spørsmål kunne du svart bedre eller mer utfyllende på? Sitter du kanskje igjen med noen ubesvarte spørsmål selv? Å gjøre en slik vurdering er en fin refleksjon, men også en god måte å forberede deg til et eventuelt annengangsintervju. 

Blir du kalt inn til annengangsintervju ønsker arbeidsgiver å bli bedre kjent med deg som person. De kjenner bakgrunnen din og hvilken kompetanse du besitter. Det som er målet, er å undersøke hvor godt du vil passe inn i bedriften. Hensikten er å få et nyansert bilde av deg som kandidat. 

Kartlegg ytterligere 
At du går videre betyr at du er interessant. Det betyr imidlertid ikke at du er ferdig med å overbevise. Har du forstått bedriftens visjoner og strategier, og hvordan du kan bidra, er det betydelig lettere å overbevise intervjueren om at du er rett person. 

Referanser 
Etter førstegangsintervjuet begynner alvoret; har du ikke allerede levert fra deg attester, vitnemål og andre dokumenter, er det viktig å huske dette til annengangsintervjuet. Referansene dine bør også kontaktes og informeres i forkant av andre intervjurunde. 

Forbered deg 
Sørg for å ha orden på hvor og når du skal møte. Det er ikke sikkert det er det samme stedet som sist. Pass også på at du har oversikt over hvem du skal møte. Det er vanlig at bedrifter setter flere eller andre intervjuere enn sist til å gjennomføre annengangsintervjuet. Kle deg for øvrig så like som mulig, som da du møtte bedriftens ansatte i første runde. 

Førstegangs- vs. annengangsintervju 
Førsteinntrykket du etablerte under første intervjurunde skal det godt gjøres å kvitte seg med. Sørg likevel for å presentere deg selv så likt som mulig i annengangsintervjuet, og oppfør deg like formelt.  

Pass også på å svare så likt som mulig, dersom du får noen av de samme spørsmålene som forrige gang. Endrer svarene dine seg for mye kan du oppfattes vinglete og lite troverdig. Vær høflig, dannet og fokusert.  

Plukk opp tråden 
Den viktigste huskeregelen er å plukke opp tråden fra forrige gang. Det er tid for utdypning og understrekning. Du er blitt invitert fordi bedriften finner deg interessant og de er ute etter en ressurs. De er ikke ute etter å ta deg eller “sette deg til veggs”. 

Vær så ærlig du kan og forsøk å få vist ditt sanne, positive ansikt. I annengangsintervjuet er det personligheten din som er oppe til vurdering- erfaringen og fagkompetansen din er allerede avsjekket.  

Her er flere gode tips:  
20 tips til et godt jobbintervju
Innkalt til jobbintervju og lurer på hva du skal gjøre nå?
Still spørsmål i jobbintervju 

Referanser

Gode referanser kan være avgjørende for om jobben blir din. Det viktigste er om referansene bidrar til å styrke din posisjon som den best egnede kandidaten.

 

Det er ikke alltid skrevne attester er utfyllende nok og derfor er det viktig med referanser som kan bekrefte disse. Referansesamtaler gir også et mer omfattende bilde av deg som søker.

 

Når du er i en jobbsøkerprosess og utleverer referansepersoner, er det en del ting man bør gjøre i forkant.

 • Avstem med referent om de virkelig vil/kan stå som referanser.
 • Sørg for å ha korrekt kontaktinformasjon og hvor de eventuelt arbeider i dag.
 • Sørg også for å beskrive hvilken tilknytning eller rolle referenten har/hadde i forhold til deg. Skulle du ha en skreven attest fra samme person – gå gjennom denne og spør om dette er noe de fortsatt står inne for.
 • Spør dem om hvilket inntrykk de har av deg og hvilken tilbakemelding de vil komme med til en tredjepart.
 • Det er lov å gi beskjed om hvilken type jobb du søker og hva som bør vektlegges i den gitte referansen.
 • Husk at det er lov å spørre om ditt forbedringspotensial og hva dette går ut på. Dette er ikke utelukkende negativt, da man selv kan være bevisst på hva man kan forbedre.

 

Det er viktig at man har innsikt i hva referansene vil melde. En av årsakene er et spørsmål som ofte går igjen i intervjusituasjon; “Hva tror du dine referanser vil si om deg?”.

 

Du kan her vise til både selvinnsikt og at du har fått med deg tilbakemeldinger gitt tidligere. Det er også en gitt sak at du med trygghet kan prate om dine styrker – vel vitende om at dette vil bli bekreftet av referansen(e).

 

Hvem kan stå som referanse?
Du kan i utgangspunktet sette opp hvem som helst som referanseperson, men det er et par grunnleggende punkter som bør vurderes.

 • Kjenner personen deg profesjonelt og hvordan du opptrer i miljøet?
 • Kan referent beskrive deg som arbeidstaker og har hun eller han kjennskap til ditt ansvarsområde?
 • Nåværende og tidligere kolleger, ledere, kunder og/eller andre samarbeidspartnere er i hovedsak de som behøves.
 • Familie og gode venner kan fort bli oppfattet som inhabile og lite “realistiske”.
 • Skulle du mangle referansepersoner – kan man oppsøke for eksempel faglærere eller andre som har kjennskap til din væremåte og evne til å levere resultater.

 

En siste sjekk
I forhold til det overnevnte, er det altså viktig å ha kontroll på hvilken informasjon du utleverer. Det er særdeles viktig å være nøye og gjennomtenkt når man ordlegger seg mot en beslutningstaker. Referansene er siste hinder mot en potensiell arbeidsavtale, så bruk tid på gjennomførelse og følg gjerne oppskriften over.

Tester

Feilansettelser koster norske bedrifter dyrt. Derfor bruker både rekrutteringsselskaper og bedrifter ulike typer tester for å finne den rette personen.

 

Tester gir arbeidsgivere annen informasjon om kandidatene enn den de får ved å spørre. Er du en person som liker å hjelpe andre? Trives du i er konkurransepreget miljø? Spørsmålene i personlighetstester er mange og sammensatte.

 

Personlighetstester
Personlighetstester er den typen tester norske arbeidsgivere anvender hyppigst. Svarene i en personlighetstest danner en personlighetsprofil, som man mener kan forutsi en jobbsøkers typiske atferdsmønstre. Det handler om å vurdere hvor godt personligheten din passer de arbeidsoppgavene som er relevante for den aktuelle stillingen. Ved rekruttering til faste stillinger kan personlighetstester derfor være avgjørende for å finne rette person til jobben.

 

Evne- og ferdighetstester
Denne typen tester kartlegger kognitive evner, generell intelligens og konkrete ferdigheter, som for eksempel skriveferdigheter eller effektivitet.

 

Evne- og ferdighetstester kan brukes for å sile ut aktuelle kandidater allerede før intervjurundene, eller for å avgjøre senere i prosessen.

 

Tester alene avgjør ikke
Får du beskjed om at arbeidsgiver ønsker å ta deg gjennom en eller flere tester, kan det være lurt å forberede seg. Vær likevel klar over at det ikke er testene alene som avgjør om du får jobben eller ikke. Gode intervjuer, rett erfaring og kompetanse, samt referansesjekk er selvfølgelig fremdeles avgjørende for hvor godt kvalifisert arbeidsgiver vil oppfatte deg. Korrekt bruk av veldokumenterte tester kan være et godt tillegg, når man er på jakt etter “den perfekte kandidaten”.

 

Les mer: Slik forbereder du deg til jobbintervju med personlighetstest

Slik bygger du nettverk

Nettverket ditt er en viktig ressurs. Derfor bør du bruke og utvide det aktivt. Lær deg hvordan du går frem for å styrke nettverket ditt.

 

Å ha gode relasjoner til mennesker som på ulike områder kan være betydningsfulle å kjenne, enten ved å gi deg tilgang på unike jobbmuligheter eller ved å gi deg råd eller innpass hos bestemte personer eller organisasjoner, blir en stadig mer betydningsfull investering.

 

Verdifulle muligheter
Betegnelsen på nettverking er; opprettholdelsen eller etableringen av gjensidig fordelaktige relasjoner. Å kjenne den rette personen kan i mange tilfeller være avgjørende for hvilke jobbmuligheter du får, og muligheten til å lære av andres erfaringer er gull verdt for både karriere og personlig utvikling.

 

Gjennom nettverking trener du samtidig viktige sosiale ferdigheter som er høyst relevante, også i andre sammenhenger.

 

Planlegg
Hva du ønsker å oppnå er en viktig betingelse som legger føringer for hvordan du bør gå frem når du skal utvide nettverket ditt. Er målet en bransjespesifikk jobb eller et ønske om å prøve deg innenfor en ny sektor?

 

Å definere målene dine tydelig gjør det lettere å få en oversikt over hvilke personer i ditt nettverk du bør ta en prat med, og hvem du bør bli kjent med. Sjansene dine for å lykkes med å skape nye relasjoner, styrkes om du også utformer en inntrykksstrategi.

 

Møt forberedt, og les deg gjerne opp på aktuelle temaer på forhånd. Bidrar du i diskusjoner og stiller reflekterte spørsmål, er sannsynligheten for at du blir lagt merke til større.

 

Selvpresentasjon
Måten du presenterer deg selv på, og oppfattes av andre, er avgjørende for om du når målene dine i kontakt med andre mennesker. Viktige faktorer er et genuint smil, øyekontakt, et fast håndtrykk og om du tilpasser deg forventet kleskode. Dette har stor innvirkning på inntrykket du etterlater. Øv deg også på å presentere deg selv og dine nøkkelegenskaper på en kort og sammenfattet måte.

 

Evnen til å lytte er også særdeles viktig i nettverkssammenheng.

 

Vær til stede i samtalen, still oppfølgende spørsmål og vis interesse for den andre personen. Det er viktig å være bevisst på den gjensidigheten nettverksrelasjoner er basert på. Ved å holde deg oppdatert på aktuelle trender og nyhetssaker innenfor ditt fagfelt, fremstår du som en verdifull ressurs for de du ønsker å etablere en relasjon til.

 

Oppretthold kontakten
Å bygge nettverk krever en kontinuerlig innsats. Å opprettholde og pleie de kontaktene du allerede har er like viktig som etableringen av nye. Leser du interessante artikler eller hører om arrangementer eller stillingsutlysninger? Del med nettverket ditt. Andre vil sette pris på at du tenker på dem og betrakte deg som verdifull. Bidra der du kan, og hjelp andre å fremstå best mulig. Det får du igjen for.

Ditt digitale fotavtrykk

Ditt digitale fotavtrykk er summen av alt som finnes av deg på internett, og som bidrar til å bygge din personlige merkevare. Her er noen tips til hva du kan gjøre for å bygge din personlige profil i sosiale medier. 

LinkedIn - bygg brand bevisst 

Vet du hva ditt mål er, hva du vil jobbe med og hvilken kompetanse du ønsker å vise er det lettere å bygge din identitet. På LinkedIn kan du melde deg inn i diverse bransjerelaterte grupper og være synlig ved å delta i debatter. Velg deg også ut bedrifter du vil følge, for å vise interesse. I tillegg bør din CV på LinkedIn alltid være oppdatert, det er særlig CV og anbefalinger andre ser etter når de vurderer din profil på LinkedIn. 

Rydd i digital informasjon 

Du bør alltid slette gamle profiler eller fjerne uønsket informasjon om deg selv. Om du ikke vet hvordan dette gjøres kan du først kontakte den aktuelle nettsiden og eventuelt sende en mail og be dem slette din profil. Er dette vanskelig å få til, kan du også ta kontakt med www.slettmeg.no som hjelper deg med å ta bort uønsket innhold om deg på nettet. 

Sjekk Facebook-innstillinger  
På Facebook kan du velge hvem som skal se informasjon om deg. Dette kan gjøres helt til høyre under menyen “Innstillinger og personvern” på Facebook. For å få en oversikt over alt som er “postet/tagget/liket” om deg på andres sider kan du se på “Aktivitetslogg”, også helt til høyre på menyen, og få en oversikt der. 

Tilpass stilen din til det som preger de ulike sosiale mediene. På LinkedIn er det mest profesjonelt og faglig innhold. På Facebook tåles det mer av personlig informasjon, tilpass innholdet ditt til den du ønsker å være på nett. 

Google deg selv  
Hvis du skal på jobbintervju bør du være bevisst på all informasjon som ligger om deg på internett. Du bør derfor google deg selv og få en oversikt over hvordan du framstår. Det er mer og mer vanlig at den som intervjuer googler deg for å finne ut mest mulig og supplere den informasjonen de får fra søknad, cv og referanser. 

Hvis det ligger lite flatterende informasjon om deg på nett eller ting som kan så tvil om hvem du er, kan det være lurt å være proaktiv og fortelle om det selv på intervjuet. Du kan også google den som skal intervjue deg, så er du litt mer forberedt på hvem du skal møte. 

Sjekkliste for ditt digitale fotavtrykk: 

 1. Vær bevisst på din identitet, tenk på hva du vil oppnå og hva målet ditt er 
 2. Sørg for gode profiler i de sosiale mediene du prioriterer 
 3. Oppdater din profil jevnlig, slett gammel info som du ikke lenger vil skal synes på din profil 

Student eller nyutdannet?

Har du begynt å tenke på hva du skal gjøre etter studietiden, men aner ikke helt hvor du skal starte? Vi vet det kan være tøft å være jobbsøker som nyutdannet. Les mer om mulighetene på vår studentside her.

JOBBSØKERTIPS OG KARRIERERÅD

Finn din neste jobb

Manpower gir deg mange muligheter - enten du står ved starten av en karriere eller ønsker en ny!

Se våre ledige stillinger