Tips og råd om jobbsøking

Sett dine egne mål!

Manpowers tips og råd om jobbsøking.

Det er mange spørsmål å ta stilling til når du skal finne deg en jobb. Hva vil du jobbe med? Hvordan skal en søknad og en CV se ut, og hvordan skal du forberede deg på jobbintervjuet? Verken ferske eller erfarne arbeidssøkere kommer utenom grundige forberedelser. Her er litt informasjon, tips og gode råd på veien til din neste jobb!

Les jobbannonser
Da vil du se hvilke jobber som tilbys åpent. Ikke minst vil du ved å lese annonser lære mye om hva slags kompetanse og egenskaper arbeidslivet spør etter. Sjelden får bedriftene folk med alle disse egenskaper. Du må selv være bevisst på hva du eventuelt mangler, og vurdere om du kan vokse inn i stillingen.

Bygg forbindelser
Familie, venner, bekjente, tidligere arbeidsgivere og mange flere, er viktige personer i leting etter jobb. De fleste jobbene utlyses ikke. Ansettelser skjer gjennom forbindelser. Forhør deg i ditt eget nettverk, eller forsøk vårt nettverk.

Kontakt bedriftene
Mange bedrifter setter pris på at du forhører deg direkte hos dem. Det viser initiativ og interesse for nettopp deres bedrift. Det krever imidlertid at du har dannet deg en realistisk oppfatning av hva du kan nå, og hvilken nytte bedriften kan ha av deg. Bruk gjerne Manpower til å snuse litt rundt.

Vær kresen, men fleksibel
Søk ikke jobber du ikke vil trives med. Da er det bedre å satse på vikaroppdrag som, selv om det ikke er den jobben du aller helst ville ha, kan gi deg verdifull arbeidserfaring og kompetanse. Erfaringen kan gjøre deg mer attraktiv når ”din” jobb dukker opp.