ManpowerGroup er ledende leverandør til bank, finans og forsikring.

ManpowerGroup har utviklet en sterk markedsposisjon innen fagområdet bank, finans og forsikring.

Vi har i en årrekke vært markedsledende i leveranse av kvalifisert personell til dette området, både vikarer og konsulenter. Vi har gjennom vår markedskunnskap, tett dialog med kundene og lang erfaring, klart å utvikle en betjening og et leveransekonsept som har sikret gode og kvalitetssikrede leveranser samtidig som vi har fokusert på å videreutvikle samarbeidet gjennom effektivisering og innovasjon.

bank finans forsikring manpower

Vi er opptatt av å opprettholde vår posisjon som markedsleder og jobber kontinuerlig for å være en relevant leverandør og videreutvikle vårt tjenestetilbud til kundene, for å sikre at de lykkes med sine strategier og målsettinger.

Etablering av egne spesialenheter for bemanning og rekruttering samt internansatte med relevant utdannelse og erfaring fra bransjen, har vist seg å ha stor verdi for våre kunder. Det er også viktig for kandidatene som ønsker seg en karriere innen denne bransjen.

Det at vi har inngående kjennskap til de ulike markedsmekanismene, har relevant kunnskap om kundene gjennom mange års samarbeid og kjenner stammespråket, bidrar til at vi skaper trygghet for alle involverte parter.

Årlig arrangerer ManpowerGroup interne bransjespesifikke fagsamlinger for konsulenter/rådgivere/ledere som jobber med rekruttering og salg innen bank, finans og forsikring.

Hovedfokus for samlingen er trender i markedet, innovasjon og effektivisering, erfaringsutveksling og utvidet fokus på kompetanseheving blant våre egne ansatte.

Dette er også en arena hvor vi inviterer inn kunder for å bidra med bransjerelevant kompetanse.

Autorisasjonsløp gjennom Manpower
Manpower ønsker å være en attraktiv og relevant leverandør av midlertid arbeidskraft til finansbransjen. Samtidig er vi opptatt av å være en attraktiv arbeidsgiver for de som ønsker seg en karriere innen bank, finans og forsikringsbransjen.

Som ett ledd i dette har Manpower søkt om medlemskap i FinAut (Finansnæringens autorisasjonsordninger) og tilrettelagt opplæringsløp for å støtte økende myndighetskrav.

Medlemskapet innebærer at ManpowerGroup selv kan bidra med å utdanne personell etter de samme standardene som finansbransjen, og sikre at disse kandidatene har grunnleggende kompetanse på lover og regler, etikk og god skikk og andre relevante emner.

Med stadig mer søkelys på kompetanse og etikk i kundebehandling er det å høyne kvalitet og kompetanse til de ansatte avgjørende.

Økte myndighetskrav om dokumentasjon av kompetanse, samt nasjonale ordninger som fremmer og sikrer nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter, stiller også større krav til innleid og fleksibel arbeidskraft i tiden framover.