Logistikk

Ved hjelp av Manpower står du bedre rustet når arbeidsmengden varierer - gjerne med faste vikarer som kjenner bedriften din.

Manpower hjelper din bedrift, som har varierende arbeidsmengde. Med hjelp fra oss blir det lettere å planlegge ved toppbelastninger og sykefravær.

Manpower Logistikk leverer kompetanse innenfor de fleste segmenter innen lager, transport og industri. Våre medarbeidere har de sertifikatene og den arbeidserfaringen du er på utkikk etter, enten du har behov for hjelp i kortere eller lengre perioder. Vi i Manpower hjelper deg å dekke behovene dine, så snart de melder seg.

Logistikkarbeid er en sentral del av driften, hvor arbeidsmengden både varierer og kan være vanskelig å forutse. En vikarpool hos oss gjør det enklere å planlegge toppbelastninger eller ved eventuelt sykefravær; vi kjenner sesongsvingningene og rekrutterer i forkant. Dette sikrer deg en fast stab og fleksible medarbeidere med de riktige kvalifikasjonene.

Manpower har medarbeidere med kompetanse innenfor:
Varemottak og -kontroll, ordremottak/-kundebehandling, truckkjøring alle klasser, vareopptelling, pakking, plukking og scanning av utgående varer og lasting.

Manpowers medarbeidere har den kunnskapen og kompetansen som kreves for å utføre du trenger hjelp med, på en effektiv måte. 

Transport og ekspedisjon
Våre sjåfører har alle de nødvendige sertifikatene
og kvalifikasjonene innen: tolldeklarering, tariffering, fraktdokumenter, kjøring av buss og bil i alle klasser.

Vi dekker dine behov: 

Vi har flere medarbeidere innenfor lager, transport og industri, med ulik kompetanse. Ta kontakt med oss, og våre spesialister hjelper deg å dekke dine behov på best mulig måte.