Bank, finans og forsikring

Manpower er markedsleder innen rekruttering og utvelgelse til bank-, finans- og forsikringsbransjen i Norge.

Manpower hjelper din bedrift med rekruttering og utvelgelse av kandidater til bank-, finans- og forsikringsbransjen.Ved å ansette interne konsulenter med erfaring og kunnskap om bank, finans og forsikringsbransjen, kan vi rådgi våre kunder med alle typer bemanningsrelaterte spørsmål. For at vi skal lykkes er vi avhengig av å utvikle oss i takt med våre kunder, og gjennom gode, kvalitetssikrede leveranser bidra til at de lykkes i sitt marked.

Utfordringen for bank-, finans- og forsikringsbransjen er å tiltrekke, utvikle og beholde dyktige medarbeidere over tid. Vår markedsposisjon gjør oss i stand til å betjene et bredt spekter av attraktive kunder, og dermed også tiltrekke oss de beste kandidatene. I Manpower bank, finans og forsikring har vi høyt kompetente medarbeidere, til kortere eller lengre oppdrag, på ulike stillingsnivåer.

Vi skaffer faste og midlertidige medarbeidere som kan jobbe innen:
Plassering; sparing, fond, verdipapirer, finansiering, daglig bank og kundesenter, regnskap og økonomi, handelsfinansiering, betalingsformidling og informasjon, inkasso, prosjekt, salg av livs-, skade- og spareforsikring, registrering, etablering og endring av poliser, assistanse til underwritere, saksbehandling innenfor livs- og skadeforsikring, assistanse til underwritere, taksering, erstatning og oppgjør, lederoppgaver, økonomi og regnskap, markedsføring, kontorstøtte, sekretærfunksjoner, sentralbord og resepsjon, kantine, arkivering og postbehandling.

Manpower hjelper deg å finne de beste kandidatene, ved behov for ekstra hjelp i kortere eller lengre perioder. 

Våre kunder er bl.a.:
Banker, finansieringsselskaper, forsikringsselskaper, kredittforetak, meglerhus, kortselskaper ,leasingvirksomhet, inkassobyråer, internbanker i industrikonsern, bankdatasentraler, investeringsselskaper, bransjeorganisasjoner.