Kontor og administrasjon

Vi gir deg medarbeidere med stor fleksibilitet og arbeidskapasitet, gode språkkunnskaper og bred bransjeerfaring.

Manpower hjelper deg å finne de rette medarbeiderne, fra kontorassistenter til administrasjonssjefer.

Innenfor kontor og administrasjon finner du kompetanse som dekker alt fra kontorassistent til administrasjonssjef, enten du trenger noen for fast ansettelse eller til å dekke et vikariat, i en kortere eller lengre periode. Vi hjelper deg å dekke behovene dine på best mulig måte, så snart de melder seg.
Kontoradministrasjon er en viktig del av et hvert selskap. Å finne medarbeidere du kan stole på, som styrker bedriften og tilfører verdi er en viktig forutsetning for å vokse. Men de beste kandidatene kan være vanskelige å finne. Vi hjelper deg med bemanning ved behov for kortvarige eller lengre engasjementer, slik at du kan fokusere på bedriftens nøkkelvirksomhet.

Manpower har medarbeidere med kompetanse innenfor:

Administrative dataprogrammer, prosjektarbeid, ledelse, økonomi, arkiv, administrative verktøy, outsourcing av støttefunksjoner som sentralbord, resepsjon og post.

Manpowers medarbeidere har den kunnskapen og kompetansen som kreves for å kunne utføre arbeidsoppgavene du trenger hjelp med. 

Arbeidsområder:

Sentralbord/resepsjon, arkiv/post, sekretærer med spesialområder;
juss, personal, prosjekt, salg, 
markedsføring, språk mm., webdesign/grafiske oppgaver, dokumentkontroll, contact center, kundeservice/ordremottak, registrering og oversettelse

Manpowers medarbeidere har erfaring med utførelsen av den typen oppgaver som kreves for at den daglige driften i din bedrift skal kunne gå som normalt.

Høyere stillinger:

Administrasjonssjef, prosjektleder, HR- og personalsjef

Vi dekker dine akutte eller strategiske behov:

Vi har flere medarbeidere innenfor kontor og administrasjon, på ulike nivåer og med ulik kompetanse. Ta kontakt med oss, og våre spesialister vil hjelpe deg å dekke dine behov på best mulig måte.