Rigger seg for bemanningsøkning til høsten

ManpowerGroups nyeste arbeidsmarkedsundersøkelse tyder på en gryende optiminsme i arbeidsmarkedet, og at bedriftene rigger seg for bemanningsvekst denne høsten.

Den kvartalsvise undersøkelsen viser at 43 prosent av norske bedrifter forventer å øke bemanningen i tredje kvartal, mens 21 prosent forventer nedbemanning. Bemanningsutsiktene er dermed netto positive med 22 prosent.

Arbeidsbarometer Q3 2024

Nettoutsiktene øker med 6 prosentpoeng fra forrige kvartal, etter å ha falt jevnt siden andre kvartal i fjor. Vi ser tegn til at arbeidsgiverne har større tro på markedet denne høsten. Det er fortsatt et grunnleggende behov for flere folk, spørsmålet er når arbeidsgiverne tror de har trygge nok rammebetingelser til å satse. 
 
Ny bemannings-boom i finans 
ManpowerGroups undersøkelse ser også på bemanningsutsiktene for arbeidsgivere i spesifikke sektorer og regioner.  

Arbeidsgivere i bank, finans, forsikring og eiendom er har de mest offensive ansettelsesplanene. I denne bransjen forventer 57 prosent å øke bemanningen, mens bare 7 prosent skal bemanne ned. Nettoutsiktene er positive med 50 prosent. 

Finansbransjen har ligget høyt i mange undersøkelser på rad.  Kommunikasjonstjenester (nettoutsikter på + 37 prosent) og transport og logistikk (+34 prosent) er også bransjer hvor en stor overvekt av bedriftene forventer økt bemanning. 

Geografisk skiller Nord-Norge seg mest ut, med positive netto bemanningsutsikter på 33 prosent. 

Vedvarende kompetansemangel 
Kompetansemangelen til norske bedrifter økte markant etter pandemien, og har ligget på et historisk høyt nivå siden da. Ifølge en undersøkelse ManpowerGroup gjennomførte i oktober i fjor, har 69 prosent av norske bedrifter utfordringer med å finne arbeidstakere med rett kompetanse. Kompetansemangelen var særlig høy i høykompetansesektorer som IT, energi og industri. Bedriftene etterspør mer kompetanse enn det som er tilgjengelig i markedet. Arbeidsgivere som ikke finner ansatte med rett kompetanse bør derfor satse mer på å heve kompetansen til eksisterende ansatte. 

Les hele rapporten her