Bemanningsboosten etter pandemien er over.

ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer tyder på lavere bemanningstempo i andre kvartal 2024. Bedriftene forventer et svakere arbeidsmarked fremover.

I to år har arbeidsmarkedsbarometeret til ManpowerGroup vist rekordhøye bemanningsutsikter. Nå tyder den nyeste undersøkelsen på at oppgangen vi så etter pandemien, har snudd.

ManpowerGroup arbeidsmarkedsbarometer

ManpowerGroups ferske arbeidsmarkedsbarometer viser at 35 % av norske bedrifter forventer å ansette flere i neste kvartal, mens 19 % forventer å nedbemanne. Det betyr at samlet netto bemanningsutsikter for norske bedrifter er på +16 %. Dette er en tydelig tilbakegang på 7 prosentpoeng fra forrige kvartal. Bemanningsutsiktene for kommende kvartal er dermed de laveste på to og et halvt år. 

Høyere arbeidsledighet
Statistikk fra Nav viser at antall arbeidsledige og permitterte allerede har begynt å nærme seg nivåene fra før pandemien. Det kan være flere grunner til at arbeidsmarkedet nå er på vei tilbake mot en mer normal situasjon.

Lavere vekst i nye arbeidsplasser, lavere energipriser, og den høye renten gir et redusert bemanningsbehov fremover for norske bedrifter. Flere bedrifter har allerede valgt å gå til permitteringer.

Finansbransjen er mest optimistisk
Arbeidsmarkedsbarometeret viser at bedrifter innen en rekke bransjer har planer om å oppbemanne i neste kvartal. De mest positive virksomhetene finner vi innen finans, forsikring og eiendom, hvor netto 36 % av bedriftene sier de skal oppbemanne. 

I motsatt ende finner vi vikrsomheter innen telekom, medier og kommunikasjon, samt energi, olje og gass. For disse bransjene er det flere bedrifter som tror de skal nedbemanne enn oppbemanne i det kommende kvartalet. 
 
Innen mediebransjen har mange allerede nedbemannet siden desember. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer tyder på at nedbemanningene i denne bransjen ikke er over. 

Les hele rapporten her.