Ny trendrapport – 14 viktige arbeidsmarkedstrender i 2024

Vår nye globale trendrapport «The Age of Adaptability» ser på hvilke trender som er viktige i arbeidsmarkedet i 2024. Den ser blant annet på den raske automatisering, grønn omstilling og hvordan generativ AI endrer hele arbeidsmarkedet.

Ny teknologi, global tilnærming og samfunnsendringer fører til store forandringer i arbeidslivet som skaper nye muligheter og utfordringer på arbeidsplassen. Tradisjonelle jobber endres, og det blir viktigere å være kreativ, samarbeidsvillig og fleksibel. Dette skjer samtidig som vi ser en sterkt økende oppmerksomhet på bærekraft, digitalisering og automatisering i arbeidslivet.

Mennesker i byen

I mer enn ti år har ManpowerGroups årlige trendrapport analysert driverne som påvirker arbeidsmarkedet: endret demografi, teknologiske utvikling, konkurranseevne og individuelle valg. I årets rapport trekkes det frem 14 trender, som ser på både arbeidstakeres og arbeidsgiveres perspektiv på arbeidsmarkedet og gir verdifull innsikt i et arbeidsliv i rask endring.

Her er hovedfunnene fra rapporten:

  • Ifølge rapporten forventes kunstig intelligens å skape flere arbeidsplasser, og det understreker viktigheten av å sette mennesker i hjertet av AI-utvikling.
  • Den globale grønne omstillingen antas å være der det skapes flest nye jobber de neste fem årene. Bedriftenes bærekraftstenkning påvirker både hvor attraktive produktene og tjenestene deres er, samt hvor populære de er som arbeidsgiver.
  • Disse endringene stiller nye krav til virksomheter og ansattes tilpasningsevne, og øker etterspørselen etter spesialisert kompetanse. For å håndtere omstillingen og bygge bro mellom generasjoner kreves strategisk omskolering og videreutdanning.
  • Arbeidsgiveres behov for tilpasning og teknologisk utvikling, og ansattes ønske om fleksibilitet, selvstendighet og læring, fører til en delvis ny balanse med hybridarbeid og gjensidig interesse for samfunnsspørsmål.

Les hele rapporten her.