Trendene i arbeidsmarkedet i 2023 og fremover

ManpowerGroups rapport "The New Human Age" gir råd om hvordan arbeidsgivere kan tiltrekke seg og beholde talent, og ser på trendene som vil påvirke arbeidsmarkedet i 2023 og fremover.

Innsikt fra vår rapport – fortsatt vanskelig å finne rett kompetanse.

The new human age, trendrapport 2023 MPG

7 av 10 arbeidsgivere i Norge oppga at de ikke finner den kompetansen de trenger. Den økende kompetansemangelen legger enda mer press på at virksomheter må være gode på å tiltrekke seg og beholde talenter.

Innen 2025 vil generasjon Z (de som er født mellom ca. 1995 og 2005) utgjøre 27 prosent av arbeidsstyrken internasjonalt. Yngre mennesker stiller høye krav til arbeidsgivere om bærekraft og tydelige verdier. Saker som er viktige i valg av arbeidsplass er mangfold, likeverd, inkludering og klima.

Ettersom mangelen på arbeidskraft øker, må arbeidsgivere finne talenter der de kan. Personer over 65 år er i mange tilfeller en uutnyttet ressurs, kun 19 prosent av lederne jobber aktivt med å rekruttere tilbakevendende pensjonister.

Fleksibilitet og balanse mellom jobb og fritid blir enda viktigere
Pandemien har påvirket ansattes prioriteringer og vi stiller nå høyere krav til at arbeidshverdagen skal gi mening og balanse i livet, noe som påvirker valg av arbeidsplass.

Fjern- og hybridarbeid fremmer balanse, men kan også påvirke karriere- og kompetanseutvikling negativt. Internasjonalt ser det ut til at kvinner er mest berørt.

Utvikling fremfor karriere
Ansatte motiveres i økende grad av å utvikle sine ferdigheter i stedet for å jakte på stillingstitler. Dette betyr at arbeidstakere flytter seg sidelengs for å realisere mål og utvikle seg.

Arbeidsgivere har et stort behov for å utvikle og lære opp ansatte. Den pågående digitale transformasjonen og kompetansemangelen gjør at bedrifter må finne kreative måter å løse sin kompetansemangel på. Arbeidsgivere som prioriterer å støtte sine ansatte i karriereutvikling vil kunne tiltrekke seg, beholde og skape neste generasjon talenter.

Teknologi - tilegne seg rett kompetanse
Halvparten av alle ansatte må omskoleres innen 2025, ettersom bruken av teknologi øker.

Samspillet mellom mennesker og teknologi blir stadig viktigere, og de myke ferdighetene trengs mer enn noen gang på arbeidsplassen. Samarbeid, problemløsning og kommunikasjonsevner er avgjørende i et teknologisk avansert arbeidsmiljø.

LAST NED RAPPORTEN HER

Vil du høre mer om trendene i arbeidsmarkedet i 2023? Kontakt oss her.

* Rapporten er basert på svar fra 8 000 arbeidstakere fra åtte land og regioner, inkludert Norge.