De menneskelige ressursene er nøkkelen til bedriftens suksess!

Når du tenker på HR ser du kanskje for deg lønnsslipper og personalmøter. Men fagfeltet HR, eller Human Resources, er mye mer enn det. Ann-Kristine Storsand har jobbet med HR i ManpowerGroup i over ti år, og her deler hun sin kunnskap om hvorfor HR er så mye mer enn det du først trodde.

- Jeg tror mange har et feilaktig bilde av hvilken rolle HR spiller i en organisasjon. Ofte tror man det handler kun om lønn, personal og sosiale tilstelninger. Men HR-funksjonen er mye bredere og viktigere enn som så, sier Ann-Kristine Storsand, senior HR-rådgiver i ManpowerGroup.

mennesker som snakker sammen og smiler

Fra personalavdeling til HR-avdeling
Storsand mener det feilaktige bildet henger igjen fra tiden med personalavdelinger. Disse hadde tidligere ansvaret for ansettelser og lønn og var ofte fristilt fra bedriftens øvrige mål. Slik er det ikke lenger. HR er nå selve ryggraden i ethvert selskap, og legger til rette for at de menneskelige ressursene blir håndtert og utviklet på best mulig måte for å bidra til organisasjonens vekst og suksess.

-HR sørger for at bedriften rekrutterer de rette menneskene, utvikler dem i tråd med bedriftens mål og gjør dem til gode ambassadører den dagen de forlater selskapet. Det handler om å forvalte den menneskelige kapitalen best mulig, sier hun.

Storsand mener mange bedrifter mangler godt etablerte HR-funksjoner.

-Det brukes store ressurser på å tiltrekke seg de beste hodene og jobber mye med employer branding. Deretter glipper det i den videre onboardingprosessen og man hopper over viktig opplæring for den nyansatte. Det er uheldig. Nyansatte må fanges opp tidlig og du må ha en god plan for dem. Dette er like relevant for oppstartsbedrifter som for etablerte selskaper, sier hun.

HR - en strategisk partner i organisasjonsutvikling
Et annet poeng Storsand mener er viktig å få frem er at HR-avdelingen bør være en strategisk partner som jobber sammen med ledelsen for å forme organisasjonens retning og fremtid. Dette gjelder for eksempel den teknologiske utviklingen, der det har skjedd store fremskritt for å gjøre rekruttering, opplæring og ledelsesprosesser mer effektive blant annet ved å bruke AI-drevne rekrutteringsverktøy og skybaserte opplæringsplattformer. Innovasjon og organisasjonsutvikling blir derfor en naturlig del av HR- området.

Ifølge Storsand er det viktig at HR jobber tett med ledelsen.

-I de fleste profesjonelle organisasjoner er HR representert i ledergruppen. Det er avgjørende at HR forstår bedriftens mål og hvordan ledelsen ønsker å nå dem. Da blir det mer tydelige hvilke planer og tiltak HR må iverksette for å bidra til bedriftens måloppnåelse, sier hun.

Mange karrieremuligheter
En av de mest spennende aspektene ved HR er den enorme variasjonen av roller og karrieremuligheter fagfeltet tilbyr. Enten du er interessert i rekruttering, talentutvikling, arbeidsrett, analyser, organisasjonspsykologi eller strategisk ledelse, er det en vei som passer for deg.

Storsand trekker for eksempel frem hvordan organisasjoner jobber med etterfølgerplanlegging for å hele tiden sørge for å ha tilgjengelig og riktig kompetanse.

-Organisasjoner bør tenke gjennom hva som skjer om nøkkelpersoner slutter. En viktig del av HR sitt arbeid er å planlegge for dette. Det minimerer den operasjonelle risikoen og forbereder bedriften på endringer. I tillegg er det også sunt med tanke på utvikling av ansatte, sier hun.

Hjernen og hjertet i organisasjonen
HR handler om å styrke menneskelig kapital, bygge sterke kulturer og forme organisasjoners fremtid. Hvis du er lidenskapelig opptatt av mennesker, innovasjon og påvirkning, kan HR være et spennende fagområde for deg.

Viktige områder som HR-avdelingen jobber med i en bedrift:

  1. Rekruttering og talentutvikling: Å finne de riktige menneskene til de riktige jobbene er en essensiell del av HR. Fra å skape iøynefallende stillingsannonser til å gjennomføre intervjurunder, er HR ansvarlig for å finne og tiltrekke seg talenter som vil gi en organisasjon en konkurransefordel.
  2. Opplæring og karriereutvikling: Opplæring er ikke bare for nyansatte. Det er viktig å ha kontinuerlige opplæringsprogrammer for å hjelpe alle ansatte med å utvikle ferdighetene sine og holde seg relevante i et stadig skiftende arbeidsmarked.
  3. Bedriftskultur og engasjement: HR er en viktig bidragsyter til å bygge en god og produktiv bedriftskultur. Dette inkluderer å støtte opp under sosiale arrangementer, skape initiativer for ansattes trivsel og håndtere utfordringer som kan påvirke arbeidsmiljøet.
  4. Konflikthåndtering og samarbeid: Konflikter kan oppstå hvor som helst, også på jobb. HR spiller en nøkkelrolle i å løse uenigheter og fremme samarbeid mellom ansatte for å opprettholde et godt arbeidsmiljø.
  5. Personaladministrasjon: For å opprettholde og vedlikeholde arbeidsforholdet har HR on viktig administrativ funksjon. Dette innebærer blant annet arbeid med arbeidsavtaler, arbeidsrett, lønn og incentivordninger. Personalforsikringer og pensjon.
  6. Mangfold og inkludering: HR har en viktig rolle i å fremme mangfold og inkludering på arbeidsplassen. Å skape en arbeidsstyrke som inkluderer mennesker med forskjellige bakgrunner, erfaringer og perspektiver kan forbedre kreativitet og problemløsning.
  7. Endringsledelse og lederstøtte: Organisasjoner gjennomgår stadig endringer. HR støtter ansatte og ledere i omstilling og endringsprosesser, enten det er teknologisk, strukturelt eller kulturelt.

Se våre ledige jobber her.