Hva bør du tenke på når du begynner i ny jobb?

Å begynne i ny jobb kan være en skummel affære. Ekspert Emilia Styka har noen tips til hva du bør tenke på som gjør det enklere å komme opp i fart.

Emilia Styka har flere års erfaring med rekruttering i Manpower, hun jobber nå som Programme Manager i Talent Solutions, et av selskapene i ManpowerGroup. Nå jobber hun bl.a. med store rekrutteringsprosser på vegne av bedrifter og møter ofte arbeidssøkere som er ferske i arbeidslivet.

Hva bør du tenke på når du begynner i ny jobb?

Observer og absorber
– Det er viktig å være bevisst på kultur når man begynner i en ny jobb. Bedriftskulturen gir oss retningslinjer for hvordan vi bør oppføre oss, og kan hjelpe oss med å lykkes i den nye jobben.

Alle bedrifter har en unik organisasjonskultur, både med hensyn til sosiale koder og arbeidsrutiner. En bedrifts- eller organisasjonskultur er summen av oppfatningene som utvikles blant de ansatte over tid, og som styrer hvilke forventinger de har til hverandre – og til deg.

Derfor anbefaler Emilia alle nye arbeidstakere å observere så mye som mulig.

– Observer og absorber så mye informasjon som mulig! Jo mer du lærer, jo raskere blir du en effektiv medarbeider som sklir godt inn. Dette gjelder både sosiale koder for hva som er akseptabelt og ikke, samt å forstå organisasjonen du jobber i.

Emilia anbefaler at man stiller spørsmål og tilbyr andre i organisasjonen hjelp med ulike prosjekter. Å stille spørsmål er mye bedre enn å gjøre noe feil. Dessuten gir prosjektsamarbeid muligheter til å lære og bli kjent.

Ta initiativ
Emilia oppfordrer alle til å ta mye egenansvar i nye stillinger. Du kan selv sørge for å vite hva andre forventer av deg på jobb.

– Du bør ta initiativ til å avklare forventinger med lederen din. Det er viktig å vite hva de forventer av deg for å skape gode rammer rundt arbeidshverdagen din. Mål gir også retning til arbeidet. Hvis du ikke vet hva målet er, kan det være vanskelig å lykkes – og ikke minst trives – i en ny stilling, sier hun.

Svært mange lurer på hvordan de kan være en ressurs for organisasjonen i en ny jobb. Emilia understreker at du også bør tenke på hvordan organisasjonen skal være en ressurs for deg.

– Reflekter rundt hva som er viktig for deg, hva er målene dine og hvilken stilling vil du ha i fremtiden? Svarene vil styre hva du bør og ikke bør gjøre for å sikre at du utvikler deg i riktig retning.

Bli kjent
Du tilbringer de fleste timer i uka på jobb. Derfor er Emilia opptatt av at folk skal trives. Å bli kjent med kollegaer er alfa og omega, og i den nye hverdagen på hjemmekontoret kan mange nyansatte føle at det er mer utfordrende å bli kjent med sine nye kollegaer.

- Det kan derfor være lurt å ta ekstra initiativ til å bli kjent med kollegaene sine. Det er så klart arbeidsgiveren som er hovedansvarlig for å sikre god onboarding både faglig og sosialt, men du som arbeidstaker kan også bidra til å få en god start. Vis at du er interessert i arbeidet og dine kollegaer ved å være aktiv i digitale møter. Vær flink til å stille spørsmål! Det er lett å bli passiv i møter som foregår over video, og det er viktig å unngå denne tabben som nyansatt.

For å bli bedre kjent med kollegaene generelt, kan du også ta initiativ og invitere de til en uformell digital kaffe eller lunsj. Dette kan være nervepirrende, men de fleste synes det er hyggelig å bli invitert og fortelle litt om seg selv. Videre, dersom avdelingen har sosiale arrangementer planlagt enten digitalt eller på kontoret, er det viktig å prioritere å delta på disse arrangementene.

- Dersom avdelingen ikke har noen sosiale arrangementer planlagt, kan du også foreslå et slikt arrangement for din leder. Det er fint å vise initiativ og et ønske om å bli kjent med dine kollegaer. Det sosiale er nemlig en viktig del av nettverksbyggingen din og en måte å bli kjent med organisasjonen på. Kollegaene dine sitter på mye nyttig informasjon.

Les mer: Hvordan bli en bedre kollega