Manpower blant verdens mest etiske selskaper for tolvte år på rad

Manpower er nok engang anerkjent som et av verdens mest etiske selskaper. Det skjer for tolvte gang på rad.

– Jeg er veldig stolt over at Manpower blir anerkjent for høy integritet og for den positive kulturen i organisasjonen. Dette er et viktig grunnlag for trivsel og tillit hos alle våre ansatte og kunder, sier konserndirektør Sølvi Spilde Monsen.

2021 etiske selskaper

Det er det globale selskapet Ethisphere Institute, med spisskompetanse på å definere og måle etiske standarder blant bedrifter, som utfører den årlige kåringen. Kåringen anerkjenner selskaper som går foran i arbeidet med å fremme og heve etiske standarder i næringslivet. Totalt er 135 selskaper fra 22 land med på listen i år.

Positive ringvirkninger
Etikkindeksen, som er utviklet av samme selskap, viser at god etikk er god forretning. De siste fem årene har selskapene på listen over World’s Most Ethical Companies i snitt levert 7,1 prosentpoeng bedre på børs enn sammenlignbare selskaper utenfor listen.

Selskapene som får plass på den anerkjente listen scorer blant annet høyt på organisasjonskultur, lederskap, etikk og omdømme. Dette er viktig parametere for å drive positiv endring – både i samfunnet og i næringslivet. Nøkkelfaktorer for å score høyt i testen er blant annet transparens og vilje til å lære fra de beste selskapene i ulike segment.

– Når Manpower ble grunnlagt for 70 år siden ble selskapet tuftet på at vi skal levere verdi til alle interessenter. Dette er like viktig og relevant i dag. En høy etisk standard er et premiss for å skape tillit hos kandidater og kunder, avslutter Spilde Monsen.

Her er listen over Verdens mest etiske selskaper i 2021:
https://www.worldsmostethicalcompanies.com/honorees/