Slik bør du innlede jobbsøknaden

Å skrive en god jobbsøknad krever tid og konsentrasjon. Her gir vi deg tips til hvordan du skriver de første, og aller viktigste, setningene i søknaden din.

Om du ikke har mange års erfaring kan søknad- og CV-skriving oppleves både tidkrevende og vanskelig. Hvilken informasjon er relevant? Hvilke ferdigheter og hvilken erfaring bør du fokusere på? Og ikke minst; hvordan sørger du for å ikke havne i nei-bunken allerede før hele jobbsøknaden din er gjennomlest?

mann med pc

Arbeidsgivere, med en haug av søknader å gå gjennom, retter mesteparten av oppmerksomheten mot første halvdel av en jobbsøknad. Regelen er derfor at jo mer relevant informasjonen er, jo høyere opp bør den plasseres. Ønsker du å styrke sjansene for å få presentere deg i et intervju er dette innledningene du bør unngå;

Til den det måtte angå
Gjør ditt beste for å adressere jobbsøknaden til den som faktisk skal vurdere den. Vet du hvem som er HR-ansvarlig, fagansvarlig eller avdelingsleder for den aktuelle delen av bedriften du søker deg til, adresser søknaden ved fullt navn.

Jeg heter…
Å begynne første setning i jobbsøknaden med å presentere navnet ditt er unødvendig. Hva du heter fremgår av kontaktinformasjonen din. Tenk deg at du står i en heis med en potensiell arbeidsgiver og har 15 sekunder på deg til å gi et godt førsteinntrykk og overbevise han eller henne om å fortsette samtalen. Hva ville du sagt? Start med dette.

Jeg skriver for å vise min interesse for…
Poenget med jobbsøknaden din er å vise at du er interessert. Istedenfor å skrive det eksplisitt, skriv overbevisende om hvorfor du er begeistret for stillingsannonsen og din egen kunnskap om og interesse for bedriften. Skriv på en måte som understreker at du er interessert i denne spesifikke muligheten og ikke kun sender en generisk søknad.

CV er vedlagt
Selvfølgelig er den det. Du har mest sannsynlig til og med sendt begge dokumentene samtidig? Jobbsøknaden er din mulighet til å dele historier og motivasjon på en helt annen måte enn i en CV. Sørg for at personligheten din kommer til syne og komplementerer CV-en din, ikke gjentar den.

Jeg er kanskje ikke den best kvalifiserte kandidaten, men…
Å være ydmyk er én ting. Å sabotere deg selv er en annen. Fokuser isteden på alle grunnene til at du vil være en viktig styrke for bedriften, og la intervjuerne avgjøre om du er den beste kandidaten.

Kilde: Themuse.com