Horeca

Innenfor hotell, restaurant og kantine kan behovet for arbeidskraft variere med sesongene. Da er det viktig å kunne tilby trygge og fleksible bemanningsløsninger.

Vi hjelper deg å finne vikarer innenfor hotell, restaurant og kantine når behovet for arbeidskraft øker.

Innenfor horeca finner du dyktige og kompetente medarbeidere som dekker alle typer behov knyttet til hotell-, restaurant- og kantinedrift. Vi hjelper deg å dekke alle typer oppdrag innen kantine, storhusholdning, hotell/restaurant, catering og ferskvarebransjen, uten du ønsker rekruttering til faste stillinger eller vikariar i kortere eller lengre perioder. De rette medarbeiderne er helt avgjørende for optimal og effektiv drift. Ved rekruttering og utvelgelse legger vi derfor særlig vekt på selvstendighet, ansvarsbevissthet, kundebehandling og service. 
Våre grundige prosesser for rekruttering og kvalitetssikring betyr at du kan være trygg på at hjelpen du får gjennom oss er tilfredsstillende og løser dine problemer knyttet til drift. 

Manpower har medarbeidere med erfaring fra følgende typer stillinger:
Hovmestere, servitører, restaurantmedarbeidere, resepsjonsmedarbeidere, servicepersonale, konferanseverter, innkjøpere, kokker, kantineledere/-assistenter, oppvaskhjelpere

Manpower har de dyktige medarbeidere du trenger for å hjelpe din bedrift å lykkes, som har erfaring med utførelse av den typen arbeidsoppgaver du trenger hjelp med. 

Høyere stillinger:
Hotellsjef, sous-sjef, controller, restaurantsjef, kjøkkensjef, ferskvaresjef, resepsjonsjef, husøkonom.

Vi dekker dine behov: 

Er arbeidsmengden i din bedrift sesongavhengig? Eller er du usikker på hvor stort behovet for bemanning vil være? Vi hjelper deg å finne dyktige kandidater, til kortere eller lengre oppdrag, slik at du finner den eller de personene som utgjør den beste matchen, avhengig av dine behov.