Ledig jobb Trondheim

Vi har til enhver tid et variert utvalg ledige jobber i Trondheim og Trøndelag for øvrig. Kontakt Manpower i dag hvis du trenger hjelp til å finne en ledig jobb i Trondheim, eller ønsker karriereveiledning. Vi hjelper arbeidssøkere med å komme ut i jobb hver eneste dag. Her får du nyttige råd om hvordan du kan forberede deg på å finne og søke på en ledig jobb i Trondheim. 

Manpowers jobbsøkerskole

Det å være jobbsøker kan føles som en heltidsjobb i seg selv. Hvis du blir gående arbeidsledig over en lengre periode, kan jobbsøkerprosessen oppleves både frustrerende og ensom. Da er det godt å ha en sterk aktør som Manpower i ryggen. Våre medarbeidere i Trondheim har mer enn 50 års erfaring med å hjelpe folk ut i arbeid, og de kjenner arbeidsmarkedet i Trøndelag bedre enn noen andre.

På Manpowers jobbsøkerskole får du nyttige råd og tips om hvordan du kan forberede deg til å søke på en ledig jobb i Trondheim, og hvordan du kan sikre deg drømmejobben. Her får du tips til hvordan du skriver en god søknad og CV, og råd til intervjutrening før første- og annengangsintervju.

Forberedelser til jobbsøkerprosessen 

Du gjør deg selv en stor tjeneste hvis du forbereder deg godt på jobbsøkerprosessen før du begynner den aktive letingen etter ledig jobb i Trondheim. Dette innebærer å ta noen konkrete grep som hjelper deg å komme raskere i jobb. Hvis du allerede vet hvilken bedrift du vil jobbe for, kan du gå fram på følgende måte: 

 • Les deg opp på den aktuelle bedriften, markedet og bransjen
 • Hvilke muligheter og begrensninger står bedriften ovenfor?
 • Har bedriften ubrukt potensiale eller markeder?
 • På hvilken måte kan din kompetanse og erfaring bidra til bedriftens utvikling?

Når du har gode svar på disse spørsmålene er du godt forberedt til å sende inn en spisset søknad og CV. Og hvorfor ikke ta en såkalt “kald telefon” direkte til avdelingslederen? En uoppfordret samtale viser arbeidsgiveren at du er en engasjert og initiativrik arbeidstaker, og at du er genuint interessert i å jobbe der. Øv deg godt på hva du skal si på forhånd, og hold deg i korte og spissformulerte setninger.

Hvis du ikke har noe klart bilde av hvor du vil jobbe, kan forberedelsene skje på andre måter. Internett er et godt sted å starte jakten på en ledig jobb i Trondheim. Start med å Google deg selv og gå igjennom ditt digitale fotavtrykk. Rydd opp i bilder, oppdateringer og informasjon på sosiale medier som Facebook, LinkedIn og Twitter. Det er ikke noe i veien for å vise personlighet på sosiale medier, men vær bevisst på hva slags informasjon om deg som ligger åpent på internett, og bli oppmerksom på hva slags inntrykk et Google-søk av deg skaper. På internett finnes det også en mengde gode nettsider og portaler hvor du kan registrere deg som jobbsøker, og legge inn preferanser for ledige stillinger. Kanskje finner du en aktuell ledig jobb i Trondheim her? Bruk litt tid på å bygge opp en fullstendig profil på disse sidene, og skru på innstillinger for varsler slik at du holder deg oppdatert. Noen av disse portalene er: 

Andre nyttige kanaler å finne ledige jobber i Trondheim på er for eksempel avisen, sosiale medier og nettverket ditt. Du kan også komme innom Manpowers kontor i Trondheim for å høre hvilke muligheter som finnes.

Les mer om ditt digitale fotavtrykk på sosiale medier her.

Skrive søknad og CV

Etter at du har forberedt nettprofilen din både på sosiale medier og i jobbsøkerportaler, er det på tide å begynne den aktive prosessen med å lete etter ledig jobb i Trondheim. Det første du må ha på plass er en god søknad og CV. Skriv gjerne en solid mal som du kan bruke om igjen, men husk at hver eneste CV og søknad du sender ut skal være tilpasset den spesifikke bedriften og stillingsannonsen. Dette er dine viktigste dokumenter som jobbsøker, og de bør både kunne utfylle hverandre og fungere som selvstendige dokumenter. De skal gi arbeidsgiveren svar på følgende spørsmål:

 • Kan du gjøre jobben? Vis at du har ferdighetene som det spørres etter i stillingsbeskrivelsen, og forklar hvordan disse ferdighetene har bidratt til at du har lykkes i tidligere jobber.

 • Kan du dokumentere resultatene dine? Skriv en setning eller to om hvilke resultater du oppnådde i de tidligere jobbene dine, og hvordan dette hjalp bedriften. Har du tall å vise til er det enda bedre.

 • Er det en risiko ved å ansette deg? Hvis det er hull i CV-en din eller du har byttet jobb med korte intervaller, kan det få varsellampene til å lyse hos arbeidsgiveren. Sørg for å forklare disse hullene i søknaden og vær forberedt på å få spørsmål på intervju.

 • Hvorfor bør du ansettes fremfor noen andre? I både CV-en og søknaden bør det komme frem hvorfor du er den beste kandidaten, og du bør vise til konkrete eksempler og resultater fra tidligere arbeidsforhold.

En ting er å finne en passende ledig jobb i Trondheim, en annen er å ro den i land. Søknad og CV er bedriftens første møte med deg, og kun ved å lese CV og søknad skal arbeidsgiver bli forsikret om at du kan gjøre jobben, og bli nysgjerrig på å høre mer. Det er derfor ikke nødvendig å presse inn alt du er god på. Prøv heller å se for deg hva arbeidsgiveren er ute etter, og fremhev relevant erfaring og kompetanse. Følg disse stegene for å skrive en spissformulert og kortfattet søknad:

 • Analyser stillingsannonsen: hva forventes i denne rollen, hvilken kompetanse kommer godt med og hvilke egenskaper spørres det etter?
 • Fremhev det du har som du vet at arbeidsgiveren er interessert i
 • Skap oppmerksomhet rundt dine viktigste salgspoeng ved å vise til konkrete eksempler og resultater
 • Ton ned erfaring og egenskaper som ikke er relevant for stillingen

Les mer her: CV - din reklamebrosjyre. 

Slik bygger du nettverk

Nettverk er en svært viktig ressurs, men mange er ikke flinke nok til å utnytte det. Kanskje er det enklere å finne en ledig jobb i Trondheim enn du tror? Å ha gode relasjoner til mennesker som på ulike måter kan være viktige å kjenne, blir en stadig mer betydningsfull investering. Nettverket ditt kan gi deg tilgang på unike jobbmuligheter, eller hjelpe deg med å få innpass hos bestemte personer eller organisasjoner. LinkedIn er et svært nyttig verktøy for å bygge og opprettholde profesjonelle nettverk, og du bør bruke dette aktivt både under og etter jobbsøkerprosessen. Betegnelsen på nettverk er: opprettholdelsen eller etableringen av gjensidig fordelaktige relasjoner. Nettverket ditt består av alle du kjenner, og du bør jobbe aktivt med å utvide det. Slik blir du god på nettverk:

 • Definer mål med nettverket: Hva du ønsker å oppnå med nettverket legger føringer på hvordan du bør gå frem for å utvide det. Er målet for eksempel å bli ansatt av en spesifikk bedrift? Å definere målet gjør det lettere å få oversikt over hvem du bør prate med i det eksisterende nettverket, og hvilke personer du bør legge en innsats i å bli kjent med.

 • Forbered deg på samtaler: Les deg opp på aktuelle temaer i forkant av et treff, slik at du kan bidra i diskusjoner og stille reflekterte spørsmål.

 • Selvpresentasjon: Øv deg på å presentere deg selv og dine nøkkelegenskaper på en kortfattet og spissformulert måte. Dette kan du gjøre ved å kartlegge din viktigste kompetanse, og øve på å formulere den i en setning eller to.

 • Gjør deg selv ettertraktet: Vær flink til å lytte og still oppfølgende spørsmål til motparten. På den måten fremstår du som en verdifull ressurs som de selv ønsker å etablere en relasjon til.

 • Hev din sosiale kompetanse: Mens du arbeider med nettverket trener du samtidig viktige sosiale ferdigheter som er høyst relevante, også i andre sammenhenger.

 • Oppretthold kontakten: Å opprettholde og pleie relasjonene dine er en kontinuerlig innsats. Dette kan du for eksempel gjøre ved å dele aktuelle artikler og stillingsutlysninger med folk i nettverket. Hjelp andre med å fremstå best mulig og bidra der du kan. Andre vil sette pris på at du tenker på dem, og betrakte deg som verdifull.

Gjør suksess på jobbintervjuet

Har du blitt kalt inn på jobbintervju? Gratulerer! Alle forberedelsene har endelig betalt seg, og nå er det på tide å ro seieren i havn. Å bli innkalt på intervju betyr at du er kvalifisert for stillingen, og arbeidsgiveren ønsker nå å undersøke om du også besitter de personlige egenskapene som bedriften er på jakt etter. Mange blir svært nervøse av å dra på intervju, men det finnes mange gode måter å forberede seg på. Jo bedre forberedt du er, jo lettere er det å holde nervene i sjakk.

Få råd og tips ved å lese Manpowers jobbsøkerskole, og spør gjerne en venn om å trene sammen med deg. I tillegg må du forberede deg godt på egenhånd. Arbeidsgiveren forventer at du har kunnskap om bedriften og en klar mening om hvorfor du har søkt på den aktuelle stillingen. De aller fleste jobbintervjuer innebærer også noen klassiske spørsmål som du bør ha forberedt et svar på. Disse kan for eksempel være:

 • Fortell om deg selv (selvpresentasjon)
 • Hva er dine sterke sider?
 • Hvor har du forbedringspotensiale?
 • Hva er du stolt av?
 • Hvilken rolle utgjør du i vennegjengen?
 • Hvordan vil dine kolleger beskrive deg?

Et vellykket jobbintervju foregår omtrent som en vanlig samtale mellom to mennesker som møtes for første gang. Har du forberedt deg godt vil det være lettere å sørge for at samtalen flyter fint. Still spørsmål om stillingen og bedriften slik at du fremstår interessert og engasjert. Førsteinntrykket er også viktig - sørg for at hår og klær fremstår rene og pene, og hils på intervjueren med et fast håndtrykk og øyekontakt. I tillegg er det viktig å smile og forsøke så godt du kan å slappe av!

Mange bedrifter opererer også med annengangsintervju for å undersøke hvor godt du vil passe inn i bedriften. Ofte vil du møte andre personer enn de som intervjuet deg første gang, og du vil få mange av de samme spørsmålene. Det er lurt å svare så likt som mulig på disse spørsmålene, da fremstår du trygg og sikker på deg selv. Til annengangsintervjuet må du også sørge for å ha attester og referanser i orden, og det er lurt å varsle tidligere arbeidsgivere om at det kan komme en telefon. 

Kapret et intervju på en ledig jobb i Trondheim? Les mer om annengangsintervjuet her. 

Ledig jobb i Trondheim 

Du er nå godt forberedt på å finne en ledig jobb i Trondheim, eller andre steder i Norge for den saks skyld, og komme i arbeid så fort som mulig. Ikke mist motet, men arbeid kontinuerlig og aktivt med jobbsøkingen så skal du se at det lønner seg. Er du ute etter en ledig jobb på en annen kant av landet? Da kan du lese videre her: 

På jakt etter en ledig jobb i Trondheim? Ta kontakt med våre spesialister, så hjelper vi deg gjerne med å finne en jobb som passer dine behov og kvalifikasjoner.