UTDANNELSE + MANPOWER = JOBB

Syver Alsing Kristoffersen startet opp som rekrutteringskonsulent i ManpowerGroup, han har nå fått nye og spennende muligheter i konsernet.I januar 2015 gikk han over i en ny rolle i ManpowerGroups Talent Center

  • Bachelor i offentlig administrasjon og ledelse fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO.

Syver Alsing Kristoffersen

BAKGRUNNEN FOR MITT STUDIEVALG

Jeg valgte denne bacheloren fordi den er tverrfaglig. I starten av 20-årene er det jo ikke gitt helt hvilken retning man vil gå studiemessig, derfor valgte jeg en grad som kombinerer mange av de temaene jeg er interessert i. I løpet av mine tre år på Blindern fikk jeg utviklet en bred kompetanse om temaer og problemstillinger fra juridiske, statsvitenskapelige og økonomiske emner. Det var spesielt spennende å kunne tolke en lovtekst, analysere en teoretisk ledelsesmodell og tegne tilbuds- og etterspørselsgrafer fra tre vidt forskjellige emner i løpet av en og samme uke på lesesalen.

MIN JOBB I DAG

Siden juni 2014 har jeg jobbet internt i ManpowerGroup som rekrutteringskonsulent. Denne muligheten åpnet seg da jeg besøkte en Manpowerkonsulent på UiOs Karrieresenter.

Jeg går gjennom flere hundre registrerte CV ’er hver uke og sitter i resepsjonen på vårt hovedkontor i Tordenskiolds gate 2. Som nyutdannet og fersk ansatt er min ambisjon å bli en dyktig fagperson i rekruttering og bemanningsbransjen. Jeg synes det er spennende å jobbe med mennesker og det er motiverende å delta i puslespillet hvor man skal finne rett kvalifisert kandidat til rett kunde.

HVA ER BRA VED Å JOBBE VIA MANPOWER?

ManpowerGroup er et stort internasjonalt selskap med gode muligheter for kompetanseutvikling og nettverksbygging. Vi jobber med mennesker og det sosiale miljøet er veldig bra, med mange utadvendte og positive kollegaer. Som den store organisasjonen vi er, er det viktig at alle drar i samme retning mot et felles mål. Denne fellesskapsfølelsen synes jeg er tydelig i vår arbeidshverdag.

MANPOWERS KOMMENTAR

Syver er vårt blide ansikt utad i ManpowerGroups resepsjon. Han fullførte sin bachelor sommeren 2014 og begynte like etterpå hos oss. Syver er utpreget serviceinnstilt, interessert i mennesker og nye oppgaver. Syver bygger CV med Manpower og tilegner seg nå kunnskap innen kundebehandling, rekruttering, veiledning, rådføring, search m.m.

 


Kontakt:
Ina Hjetland, Recruitment Manager
[email protected]