UTDANNELSE + MANPOWER = JOBB

Pia Blystad jobbet som saksbehandler hos Sparebank 1, nå jobber hun hos DNB

  • Bachelor i kultur- og samfunnsfag, studieprogram: Europeiske og amerikanske studier, Studieretning: Nord-Amerika-studier ved Det humanistiske fakultet, UiO. Enkeltemner i medier og journalistikk ved Høgskolen i Telemark. American Language Program, Columbia University.

Pia BlystadBAKGRUNNEN FOR MITT STUDIEVALG

Jeg studerte medier og journalistikk i ett år i New York, og var der under presidentvalget i 2008. Min interesse for amerikansk politikk, kultur og samfunn utviklet seg under dette oppholdet og var bakgrunnen for at jeg valgte Nord-Amerika studier. Jeg har alltid hatt interesse for kultur- og samfunnsfag og det å studere noe innenfor denne studieretningen var derfor et naturlig valg. Nord-Amerika er et veldig interessant geografisk område, fordi landet er en supermakt og et multikulturelt samfunn. Det å samle informasjon, tenke kritisk og analysere er ferdigheter som jeg har utviklet gjennom studiene og som vil være nyttige i arbeidslivet.

MIN JOBB I DAG

I dag jobber jeg som saksbehandler innen reiseskade. Mine arbeidsoppgaver er å motta, registrere og behandle reiseskader for forsikringskunder. Jeg trives godt i denne jobben da jeg liker å jobbe innen kundeservice, samtidig som jobben innebærer at man må bruke sine evner til å forstå situasjoner, gjøre viktige vurderinger og tenke kritisk. Dette er en bransje som jeg i utgangspunktet ikke hadde sett for meg at jeg skulle begynne å jobbe innenfor, men jeg har lært mye av vikariatet og har fått en ny interesse og forståelse for forsikringsbransjen. Erfaringene jeg har fått fra denne jobben er verdifulle for meg i videre jobbsøking.

HVA ER BRA VED Å JOBBE VIA MANPOWER?

Manpower ser potensialet til nyutdannede og videreformidler dette til deres kunder. Det er ikke lett å få en jobb når du er nyutdannet og ikke har noen relevant arbeidserfaring. Det å komme i kontakt med Manpower gav meg muligheten til å komme inn i et vikariat som har gitt meg verdifull erfaring til senere jobbsøking. Manpower har gitt god veiledning og oppfølging hele veien slik at man føler seg godt ivaretatt. Kontaktpersonen i Manpower kommer ofte innom arbeidsplassen for å slå av en prat og sørger for at du har gode arbeidsforhold.

MANPOWERS KOMMENTAR

Pia var innom Karrieresenteret flere ganger, og ønsket svært gjerne å komme i gang med å bygge sin cv. Hun hadde arbeidserfaring i fra kundebehandling gjennom et langvarig arbeidsforhold, noe som ga oss en god pekepinn på at Pia bade var lojal og hadde en god dose «stayerevne».

Da det dukket opp en mulighet hos SpareBank 1 innen saksbehandling, var Pia en naturlig kandidat å ta kontakt med. 

 

Kontakt: Ina Hjetland, Recruitment Manager
[email protected]