UTDANNELSE + MANPOWER = JOBB

Øyvor Nyborg jobbet i Nexans som dokumentkontroller gjennom Manpower, og fikk etter endt vikariat fast jobb i Nexans.

  • Master i East Asian Linguistics ved Det humanistiske fakultet, UIO

Øyvor Nyborg

BAKGRUNNEN FOR MITT STUDIEVALG

Når man snakker med folk som er ferdig utdannet og har begynt å jobbe, skjønner man fort at de fleste jobber med helt andre ting enn det de studerte. Jeg kan allikevel ikke si at jeg ikke var bekymret for om jeg kom til å finne meg en jobb. Jeg hoppet til og med av en periode for å prøve en mer yrkesrettet utdanning. Det varte i en og en halv måned, men jeg fikk meg en verdifull erfaring; jeg kunne fortsette studiet på Blindern et halvt år senere med hundre prosents overbevisning om at dette valget var det riktige for meg.

MIN JOBB I DAG

Jeg jobber som dokumentkontroller i prosjektteam, og følger opp flere prosjekter. Jeg jobber først og fremst med dokumenthåndtering, men har mange og varierte arbeidsoppgaver. Når man jobber med prosjekter er aldri to dager helt like, og man må stadig prioritere å være klar til å steppe inn der det er behov. Det kan være veldig hektisk til tider, men det er også mange morsomme utfordringer og muligheter. Nexans Norway AS er den ledende leverandøren av kraft- og telekabler i Norge, og er blant verdens ledende innen høyspente sjøkabler. 

HVA ER BRA VED Å JOBBE VIA MANPOWER?

Når man tar en utdanning på Blindern, er det sjelden at man har en spesiell jobb i tankene. Denne typen ”bred” utdanning gir på mange måter flere muligheter, men det gjør det også vanskeligere å vite hva man skal se etter. Hva slags jobbmuligheter har jeg? Hvilke kvalifikasjoner er det jeg sitter inne med?

Manpower gir meg mulighet til å bygge opp erfaringen min, samtidig som jeg får mulighet til å prøve ut forskjellige karriereveier. Siden det er vanskelig å vite hva en jobb faktisk går ut på før man har prøvd, syntes jeg det er en fin måte å skaffe seg erfaring på. Man får kanskje ikke drømmejobben med en gang, men på en annen side kan man kanskje finne seg en ny drøm innenfor en bransje man aldri hadde vurdert på egen hånd.

MANPOWERS KOMMENTAR

Vi kom i kontakt med Øyvor på Karrieresenteret og hun begynte å jobbe deltid med registrering og arkivering for en av Manpowers kunder, Audeo. Hun gjorde en god jobb og vi ble bedre kjent med Øyvor. Dette skulle vise seg å bli en veldig relevant erfaring for henne videre. Underveis i studiene jobbet Øyvor hos ARK og der hadde hun også en del administrative oppgaver. Referansen derfra beskrev henne som flink, at hun hadde god ordenssans, var positiv og veldig serviceinnstilt. Masteren hennes i Øst-asiatisk Lingvistikk understreker inntrykket vi hadde av Øyvor som en «dokumentkontrollerspire» - systematiker med en evne til å sette seg raskt inn i kompliserte oppgaver.

 


Kontakt:
Ina Hjetland, Recruitment Manager
[email protected]