UTDANNELSE + MANPOWER = JOBB

Mothahirah Mohammad har jobbet med saksbehandling hos Tanbergs Patentkontor og Conecto gjennom Manpower.

  • Bachelor i sosiologi ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetet, UiO. Saksbehandlerkurs på Treider Fagskole.

Motahirah Mohammad

BAKGRUNNEN FOR MITT STUDIEVALG

Jeg begynte hovedsakelig å studere for å finne meg selv. Grunnet min etniske bakgrunn fra Pakistan var jeg nysgjerrig på hvordan samfunnet fungerte i sin helhet med tanke på blant annet innvandring, kjønn og klasseskille, samt hvordan personer med annen etnisk bakgrunn lå an i det norske samfunnet. Dermed ble sosiologistudiet en måte for meg å finne mitt ståsted og en drivkraft for videre utvikling.

MIN JOBB I DAG

Da jeg startet min utdannelse ved UiO var jeg ganske åpen for de mulighetene arbeidsmarkedet skulle tilby, og det var vel derfor jeg valgte nettopp sosiologistudent, da det gir brede muligheter innen samfunnsvitenskapen. Jeg hadde allikevel et ønske om en jobb i staten og kommune, eller i
alle fall en stilling som i stor grad bidro til at jeg hadde en
link til den statlige forvaltningen.

I den første jobben min jobbet jeg hos Tandbergs
Patentkontor som IP-administrator. Der var mine
arbeidsoppgaver blant annet å behandle søknader fra
internasjonale kunder som trenger bistand med innlevering
av varemerke-, og designsøknader til Patentstyret, samt at
jeg hjalp norske kunder som søker registreringer i utlandet.
Med andre ord var løpende kontakt med kunder og
Patentstyret en stor del av arbeidsdagen min, i tillegg til
fakturering, posthåndtering og annet forfallende
kontorarbeid.

HVA ER BRA VED Å JOBBE VIA MANPOWER?

Det positive ved å jobbe gjennom Manpower merkes allerede i jobbsøkerprosessen, da dette ofte er en veldig hard og frustrerende periode. Hos Manpower fikk jeg hjelp og veiledning jeg er sikker på at jeg ellers ikke ville ha fått. Du kommer dessuten borti stillinger du ellers ikke ville ha hatt tilgjengelig, samtidig som det gjøres en god jobb for å promotere deg som arbeidstaker ut fra dine ønsker og behov. Den største fordelen ved å jobbe gjennom Manpower tror jeg allikevel er det faktumet at du har en utenforstående sjef. Du har altså en tredjepart som til enhver tid passer på at du trives i ditt arbeid, og at du har gode arbeidsomstendigheter. De har videre konsulenter som er lett tilgjengelige og hjelper til med alt som skulle forekomme.

MANPOWERS KOMMENTAR

Motahirah hadde et genuint ønske om å jobbe med saksbehandling, men manglet relevant arbeidserfaring. Hun valgte å ta et saksbehandlerkurs på Treider Fagskole. Dette førte til at hun fikk en mulighet til å jobbe som saksbehandler i juridisk avdeling hos i Tandberg Patentkontor gjennom Manpower. Motahirah var vant til å jobbe med mennesker og med administrative oppgaver ved siden av studier. Dette var et fortrinn å ha erfaring med, i rollen som saksbehandler. Hun er rolig, ryddig og god til å kommunisere.

Kontakt: Ina Hjetland, Recruitment Manager
[email protected]