UTDANNELSE + MANPOWER = JOBB

Hanne Heidinger har hatt flere jobber gjennom Manpower deriblant som sekretær ved nyfødtscreeningen på Rikshospitalet.

  • Bachelor i sosialantropologi ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetet, UIO.

Hanne HeidingerBAKGRUNNEN FOR MITT STUDIEVALG

Muligheten for å kunne bruke utdannelsen min til  å arbeide utenfor Norge var viktig for meg da jeg skulle velge studieretning, noe antropologien absolutt åpner opp muligheter for.

Sosialantroplogien har gitt meg bred kunnskap om ulike aspekt ved et samfunn. Det er en god verktøykasse for bedre å forstå likheter og forskjeller som finnes i verden og hvilke utfordringer og muligheter dette kan åpne for.

Gjennom studiene har interessefeltet mitt beveget seg mer mot internasjonalt samarbeid og politikk, og jeg ønsker å gå videre med masterstudier i internasjonale relasjoner.

MIN JOBB I MANPOWER

Jeg tok kontakt med Manpower fordi jeg ville ha et arbeidsår før jeg forsetter på studier og fordi jeg ønsket mer erfaring med administrativt arbeid, gjerne innenfor offentlig sektor. Jeg jobber som sekretær ved nyfødtscreeningen på Rikshospitalet i Oslo hvor jeg hver dag  mottar, kvalitetssjekker og registrerer screeningprøver fra alle nyfødte i Norge. Barna fødes som regel uten tegn til sykdom. Testing er eneste mulighet til å finne ut hvilke barn som er syke, slik at en raskt kan komme i gang med effektiv behandling. Dette hindrer eller reduserer skadevirkninger av eventuell sykdom.

HVA ER BRA MED Å JOBBE VIA MANPOWER?

Det å jobbe via Manpower har vært en trygg vei ut i arbeidslivet, og en stor hjelp i møte med ” jungelen” av muligheter som finnes der ute. I Manpower får man en egen konsulent  som følger deg opp og som jobber for å finne arbeidsgivere som matcher dine kvalifikasjoner og ønsker.

For meg har det også vært positivt at man i Manpower kan få muligheten til å prøve ut forskjellige stillinger og arbeidsplasser gjennom kortere vikariater og engasjementer. Dette gjør at man kan utforske og finne ut hva man trives med, noe som for meg som er ny i arbeidslivet har vært utrolig bra.

Manpower er i tillegg en velkjent og seriøs bedrift som har mange spennende kunder som igjen skaper mange interessante arbeidsplasser for oss som jobber via Manpower.

MANPOWERS KOMMENTAR

Vi møtte Hanne på Karrieresenteret. Hun hadde hørt om Manpower via en god venninne som allerede jobbet for oss.

Hanne har et smittende humør, er blid og utadvendt. CV’en til Hanne ga oss et inntrykk av at hun er en engasjert person som er vant til å takle flere oppgaver på en og samme tid. Disse egenskapene er viktige når man skal jobbe via Manpower. 

 

 

Kontakt: Ina Hjetland, Recruitment Manager
[email protected]