UTDANNELSE + MANPOWER = JOBB

Fride Annesdatter Hoff jobbet som administrasjonssekretær i CARE.

  • Bachelor i internasjonale studier og master i statsvitenskap fra Det samfunnsvitenskaplige fakultet, UiO.

Annesdatter HoffBAKGRUNNEN FOR MITT STUDIEVALG

Jeg valgte å studere statsvitenskap og internasjonale studier fordi jeg lenge har interessert meg for internasjonal politikk og ønsker å forstå de prosessene som ligger bak. Internasjonale studier er en tverrfaglig grad og jeg syntes det var spennende å lære å analysere problemstillinger i internasjonal politikk ut fra ulike synspunkter. Jeg valgte å gå master i statsvitenskap fordi jeg ønsket å fordype meg i faget og få bedre metodekunnskaper. På sikt ønsker jeg å jobbe med analyse og utredninger, enten i det offentlige eller i en organisasjon.

MIN JOBB I DAG

I dag jobber jeg som administrasjonssekretær/lederassistent i CARE. CARE er en bistandsorganisasjon med fokus på kvinners økonomiske selvstendighet og sosiale rettigheter. De har prosjekter både innen nødhjelp og langsiktig bistand. Arbeidsoppgavene mine går i hovedsak ut på administrative oppgaver knyttet til den daglige driften av kontoret samt lederstøtte til generalsekretæren. I blant bistår jeg også med å skrive notater og vurderinger knyttet til programarbeidet. Jeg trives godt i CARE Norge. Jeg har en variert arbeidshverdag, og lærer nye ting hele tiden om et spennende og viktig fagfelt.    

HVA ER BRA VED Å JOBBE VIA MANPOWER?

Å jobbe via Manpower er et godt utgangspunkt for nyutdannede som ønsker å opparbeide seg arbeidserfaring. Jeg får god oppfølging og opplevde at mine kontaktpersoner i Manpower var opptatte av finne en jobb til meg som passet med min kompetanse og mine ønsker.

MANPOWERS KOMMENTAR

Da Fride kom innom Karrieresenteret hadde hun søkt jobb en periode. Hun trengte noen råd og ønsket å finne ut hvilke muligheter som fantes via Manpower. Fride giorde et godt inntrykk, og hun var flink til å tydeliggjøre hva hun ønsket videre. Fride hadde også tilegnet seg  resepsjon- og sekretærerfaring underveis i studiene, noe som gjorde det enklere for Manpower å sette henne ut i en administrativ stilling. Hun hadde også en fleksibel tilnærming til fremtidige arbeidsoppgaver.

 

Kontakt: Ina Hjetland, Recruitment Manager
[email protected]