UTDANNELSE + MANPOWER = JOBB

Eivind Oland Stjern jobbet som medarbeider i Scheduling Admin Team i Smart Fuel og har nå fått fast jobb hos St1 etter endt vikariat.

  • Master i samfunnsøkonomisk analyse fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO.

Eivind Oland StjernBAKGRUNNEN FOR MITT STUDIEVALG

Etter flere år som produksjonsmedarbeider på en rekke norske spillefilm- og TV-serieprosjekter, ønsket jeg et fundamentalt skifte i yrkesvalget mitt. Jeg ville tilbake til skolebenken for å skape meg nye muligheter i arbeidslivet, og derfor tok jeg en femårig høyere utdannelse fra Universitetet i Oslo. Med interesse både for samfunnsfag og matematikk, følte jeg at økonomifaget var en fin måte å kombinere disse interesseområdene på. Faget er allsidig og gir en grundig innføring i samfunnet. Jeg synes det var en god plattform for å kunne arbeide innen flere spennende felt for fremtiden.

MIN JOBB I DAG

I dag arbeider jeg med administrative oppgaver i nedstrømsvirksomheten til Smart Fuel. Jeg gjør daglig avstemming og bokføring av volumregnskap på oljedepoter lokalisert over hele Norge. I tillegg kontrollerer og retter jeg volum på ordrer, bekrefter leveringer av drivstoff til tankene på stasjonene, og posterer marineleveranser. Mange av arbeidsoppgavene mine gjennomføres i programmet SAP, et nyttig verktøy som også kan være anvendelig hos andre arbeidsgivere i fremtiden. Jobben gir meg muligheter til å bli bedre kjent med hele selskapet og virksomheten. Helt fra starten av har jeg fått prøve meg på nye oppgaver. Vi har et veldig godt miljø på jobben, så det er lett å spørre om noe dersom jeg skulle stå fast.

HVA ER BRA VED Å JOBBE VIA MANPOWER?

Som nyutdannet opplevde jeg at jobbsøkingsprosessen tidvis kunne være ganske tøff og utfordrende. Men etter at jeg tok kontakt med Manpower på Karrieresenteret tok det hele en ny vending. Innen kort tid hadde jeg fått arbeid, og i tillegg var jeg så heldig at jeg fikk jobb i et veldig spennende og relevant selskap!

Helt fra første møte med Manpower har opplegget vært veldig bra. Man får en egen konsulent når man starter opp, som hjelper til med å følge opp underveis og legge forholdene til rette slik at en trives og fungerer optimalt i arbeidet. Som vikar i MP finnes det mange muligheter. Du får sjansen til å prøve ulike roller for å selv finne ut hva som er riktig   for deg.

MANPOWERS KOMMENTAR

Da vi møtte Eivind ble vi raskt kjent med han som en genuin og hyggelig person, og vi forstod at kunne gjøre en god jobb hos mange av våre kunder. Tilfeldighetene gjorde at det første intervjuet han gikk på gjennom oss var hos Smart Fuel. Vi var overbeviste om at hans fleksible innstilling, i kombinasjon med god systemforståelse og analytiske evner, ville være nyttige egenskaper i en slik stilling. Kundekontakten var etter intervjuet trygg på at det var nettopp Eivind de ønsket inn. 

 

Kontakt: Ina Hjetland, Recruitment Manager
[email protected]