UTDANNELSE + MANPOWER = JOBB

Anni Røe jobbet som førstekonsulent/kurskonsulent på Forsvarets høgskole gjennom Manpower.

  • Bachelor i Internasjonale studier ved Høyskolen på Lillehammer og master i Peace and Conflict ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO.

Annie Roe

BAKGRUNNEN FOR MITT STUDIEVALG 

Interessen for internasjonal politikk og det å forstå hva som skjer utenfor egne landegrenser har vært tilstede helt siden jeg startet min studieperiode. Imidlertid har denne interessen gradvis utviklet seg til å dreie mot sikkerhetspolitikk, da mer spesifikt russisk og europeisk energisikkerhet. Etter hvert som denne interessen vokste har jeg hatt tanker og ønsker om å jobbe i energibransjen, eller i instanser som er sikkerhetspolitisk orienterte. Jeg liker å produsere, bli utfordret på nye områder, samt tilegne meg ny kunnskap. Analysearbeid og rapportering er derfor noe jeg ser for meg at jeg kunne trives med i en arbeidshverdag.

MIN JOBB

Som førstekonsulent hadde jeg varierte arbeidsoppgaver. Jeg var blant annet med på å administrere og drifte Sjefskurset, i tillegg til at jeg var sentral i tilrettelegging av kursvirksomheten og er kontaktpunkt for all administrativ støtte. Dette innebar blant annet saksbehandling i Forsvarets egne programmer, behandling av søknader til de ulike kursene, bestillinger, reiseregninger, honorar, sikkerhetsklareringer, oppfølging av foredrag etc.

Selv om disse arbeidsoppgavene ikke var direkte relatert til hva jeg ser for meg å jobbe med i fremtiden, kom jeg innenfor et miljø og på en arbeidsplass som passet mine interesser svært godt. Gjennom kursene våre møtte jeg mange interessante mennesker og fikk muligheter til å få med meg foredrag og orienteringer på et høyt faglig nivå. Videre fikk jeg innsikt i Forsvarets organisasjon, som kan være en aktuell arbeidsplass også i fremtiden. Jeg liker å produsere, bli utfordret på nye arbeidsområder samt tilegne meg ny kunnskap. Analysearbeid og rapportering er derfor noe jeg trives med i en arbeidshverdag.

HVA ER BRA VED Å JOBBE VIA MANPOWER?

Det som er bra med å jobbe i Manpower er at du får god
oppfølging. Du får en egen konsulent som ofte ringer for å
høre hvordan det går, og som er tilgjengelig om det skulle
være noe spesielt. De kommer også gjerne på besøk til
arbeidsplassen etter oppstart. Med god og jevnlig kontakt
senker man også terskelen for å bruke Manpower til
videre rådgivning og veiledning når det gjelder jobb.
Under jobbintervjuet fikk jeg også følelsen av at de
oppriktig vil bistå med eventuell videre veiledning, og
hjelpe meg i ønsket retning. Videre har Manpower gitt
meg mulighet til å ha de samme rettighetene som om
jeg var ansatt i Forsvaret. Dette har bidratt til at jeg føler
en tilknytning til Forsvarets høgskole, selv om jeg er på
oppdrag fra Manpower.

MANPOWERS KOMMENTAR

Anni hadde riktig utdannelse i forhold til hva kunden vår etterspurte samt at hun hadde et stort ønske om å jobbe for Forsvaret. Anni har en positiv utstråling og var ivrig på å lære. Hennes arbeidserfaring fra blant annet kurs og konferanse var også en medvirkende årsak til at hun ble valgt som en aktuell kandidat. Annis referanser sa at hun var selvstendig og effektiv, noe som var veldig viktig i rollen hun var aktuell for.


Kontakt:
Ina Hjetland, Recruitment Manager
[email protected]