UTDANNELSE + MANPOWER = JOBB

Anette Nordal jobbet som administrasjonskonsulent og PA for generalsekretær i International Gas Union (IGU) / Statoil ASA gjennom Manpower.

  • Masterprogrammet i Spansk språk og bachelorprogrammet i Europeiske og amerikanske studier, studieretning Latin Amerika. Begge programmene tilhører Det humanistiske fakultet.

Anette Nordal

BAKGRUNNEN FOR MITT STUDIEVALG

Jeg valgte studier først og fremst av interesse for Latin Amerika-regionen og spansk språk. Underveis i studiet har jeg gjort meg mange tanker rundt hva slags jobber som kunne passe meg og min utdanning. Hele tiden har jeg visst at jeg ikke ville ha en konkret profesjon, med de frustrasjoner og muligheter det bringer med seg. Lenge så jeg for meg en jobb i en organisasjon e.l. som jobbet mot Latin Amerika, men jeg har også tenkt på andre muligheter, som saksbehandler i det offentlige, oversetter og lærer.

På et tidspunkt begynte jeg også å tenke på næringslivet og håpet at min bakgrunn kunne være relevant der, uten at jeg var helt sikker på hvordan.

MIN JOBB I DAG

Arbeidsoppgavene mine i dag består av generelle administrative oppgaver som å foreta bestillinger, behandle fakturaer og betalinger, tilbakebetale reiseregninger og å sende ut forskjellige utsendelser fra organisasjonen til f.eks. medlemmer. Jeg har også ansvar for å ajourholde medlemsregisteret vårt med endringer og oppdateringer på nett og i databaser. Ved generalforsamlingen, som finner sted en gang i året, har jeg oppgaver knyttet til organisering og gjennomføring. Som PA for generalsekretæren hjelper jeg til med reisebestillinger, visumsøknader o.l. Mer generelt får jeg innblikk i organisasjonen jeg jobber i og jeg har mulighet til å lære om gass og energi globalt. I en internasjonal organisasjon kommer språk- og kulturferdighetene godt med, men også andre ting jeg studerte på Blindern er viktige temaer her, som f.eks. klima, geopolitikk og utvikling.

HVA ER BRA VED Å JOBBE VIA MANPOWER?

Manpower ser kandidatene sine som ressurser og er opptatt av å matche oppdrag og kandidat. I prosessen er de interessert i ferdighetene dine og hva som kan passe deg. En kandidat som ikke trives i oppdrag vil gi både misfornøyd kandidat og kunde. I mitt tilfelle har Manpower gitt meg muligheter jeg ikke nødvendigvis visste at jeg hadde. Jeg får god oppfølging fra bemanningskonsulenten min, samtidig som jeg føler at jeg er en del av arbeidsmiljøet der jeg jobber nå.

MANPOWERS KOMMENTAR

Anette har jobbet som omviser på Rådhuset og har en master i spansk språk. Allerede på intervjuet med Manpower viste hun til svært gode kommunikasjonsevner og en utpreget serviceinnstilling og ryddighet. Vi oppfattet henne som veldig tillitsvekkende og grundig, en kandidat vi kunne gå god for. Anette har hatt flere lengre utenlandsopphold, og hennes internasjonale erfaring og språkevner var viktige faktorer som spilte inn da vi presenterte henne for IGU/ Statoil ASA.

 


Kontakt:
Ina Hjetland, Recruitment Manager
[email protected]