UTDANNELSE + MANPOWER = JOBB

Alexander K. Lykke jobbet som teknisk konsulent ved Norkrings helpdesk/servicedesk gjennom Manpower.

  • Master i europeiske språk innenfor fagfeltet nordisk språkvitenskap. Masteren behandla et fenomen i gammelnorsk. UiO. Bachelor i språk med fordypning (80-gruppe) i nordisk, særlig norsk, språkvitenskap.

Alexander K. Lykke

BAKGRUNNEN FOR MITT STUDIEVALG

Jeg hadde ikke den minste tvil om at jeg skulle bli språkforsker. Jeg var så sikker på meg selv og framtida som bare en ambisiøs 18-åring med sterk tru på seg selv kan være. Virkeligheten har vist seg å være noe mer nyansert enn jeg tenkte til å begynne med. Jeg var gjennom mange faser mot slutten av studiet der jeg tenkte på forskjellige ting å gjøre, jeg er bl.a. godt kvalifisert til å være lektor på videregående, men det var aldri en jobb jeg ønska meg.

MIN JOBB

Gjennom Manpower jobbet jeg som teknisk konsulent på Norkrings helpdesk/servicedesk. Norkring er et heleid av Telenor. Arbeidsoppgavene mine var å drifte FM- og DABnettverkene (radio), samt administrere planlagt arbeid i Norkrings kringkastingsnett (som er det eneste bakkebaserte kringkastingsnettet for radio og TV her i landet). Videre hadde jeg ansvar for å overvåke og drifte Canal Digitals kabelnettverk med særskilt fokus på behandling av storfeil. Arbeidet med Canal Digital involverte også en viss administrasjon av planlagt arbeid i nettet.

HVA ER BRA VED Å JOBBE VIA MANPOWER?

En fordel ved å jobbe via Manpower er at det er veldig betryggende å ha en alliert som har like lyst til at du skal få og beholde jobben som du selv har. I tillegg har du en arbeidsgiver som er separat fra sjefen, som er opptatt av at du trives, at rettighetene dine ivaretas og av å hjelpe deg med alle arbeidsgivermessige anliggender. Jeg har til dags dato bare opplevd god og rask oppfølging fra Manpower. I tillegg blei jeg positivt overraska over hvor godt Manpower tar vare på arbeidstakerne sine mtp. potensiell sykdom, pensjonssparing hvis du jobber for dem over 12 måneder ol.

MANPOWERS KOMMENTAR

Vi møtte Alexander på Karrieresenteret og fikk kartlagt at han i utgangspunktet ønsket å jobbe administrativt og gjerne med noe som kunne relateres til studiet. Hans gode humør og omgjengelige måte å være på gjorde et sterkt inntrykk, og vi visste at dette er personlige egenskaper som blir verdsatt hos vår kunde Norkring. Alexander var åpen for at vi kunne introdusere han for ulike jobber. På intervjuet med Manpower kom det frem at han syntes tekniske duppeditter var spennende å holde på med på fritiden. Alle disse faktorene til sammen gjorde at vi så på han som en aktuell kandidat til stillingen som teknisk kundekonsulent.

Kontakt: Ina Hjetland, Recruitment Manager
[email protected]