Den globale talenttørken fortsetter

Det seneste årets økonomiske nedgang har resultert i flere arbeidssøkere verden over. Det burde ha blitt enklere for arbeidsgiverne å finne de riktige menneskene. Tvert imot oppgir hver tredje bedrift globalt at de ikke finner den riktige kompetansen. Det vanskeligste er å finne faglært personell, selgere og ulike typer teknikere.

 

I Norge er det enklere. Kun 11% av de spurte arbeidsgiverne sier de har problemer med å finne kompetansen de trenger sammenlignet med 19% som svarte det samme i fjor. Arbeidsgiverne i de fleste andre land har mye større problemer med å finne riktig kompetanse enn de norske. Dette viser en undersøkelse Manpower har foretatt blant 35.000 arbeidsgivere i 36 land.

Det er i de asiatiske land kompetansebristen er størst. Arbeidsgivere i Brasil og Argentina har også tilsvarende bekymringer. I Japan er problemene tydeligst, her svarer tre av fire arbeidsgivere at de har problemer med å finne riktig kompetanse.

- Kompetansebristen har utviklet seg til å bli en global kamp mellom bedrifter og mellom individer. Det finnes ikke tilstrekkelig kompetanse på riktig sted til rett tid. Her er det viktig å tenke nytt, eksempelvis gjennom rekruttering av arbeidskraft fra andre land kombinert med å avsette mer ressurser til videreutvikling av egne ansatte, sier konsernsjef Maalfrid Brath i Manpower.

 

Undersøkelsen viser hvilke yrker det er størst mangel på. Globalt er dette yrkene arbeidsgivere har størst problemer med å finne:

1. Faglært arbeidskraft
2. Selgere
3. Teknikere
4. Ingeniører
5. Regnskaps og økonomimedarbeidere
6. Produksjonsmedarbeidere
7. Administrativt personell
8. Ledere
9. Sjåfører
10. Ufaglært arbeidskraft

 

Norge har størst mangel på sjåfører, kokker og ledere.

I Europa er det kun i England og Irland vi finner færre arbeidsgivere enn i Norge som ikke finner riktig arbeidskraft. Polske arbeidsgivere opplever kompetansebristen mest. Her svarer over halvparten at de ikke finner riktig arbeidskraft. Polske arbeidsgivere har også de største forventninger til økt bemanning i fjerde kvartal ifølge Manpowers internasjonale arbeidsmarkedsbarometer.

I Norge har antall arbeidsgivere som har problemer med å finne riktig arbeidskraft sunket betraktelig fra 2007. Samtidig er det mangel på andre yrkesgrupper enn tidligere år. I fjor var det størst mangel på ufaglært arbeidskraft, ingeniører og teknikere. I år er det vanskeligst å få tak i sjåfører, kokker og administrativt personell.

 

I Norge:

1. Sjåfører
2. Kokker
3. Regnskaps og økonomimedarbeidere
4. Selgere
5. Faglært arbeidskraft
6. Teknikere
7. Forskere
8. Ufaglært arbeidskraft
9. Juridisk personell
10. Mekanikere.

 

- Vi har muligens blitt litt bortskjemte i Norge. Vi er vant til at utenlandsk arbeidskraft kommer til Norge for å jobbe, ikke minst fra Polen og Sverige. For to år siden oppgav 40% av norske arbeidsgivere at de ikke fikk tak i kompetansen de hadde behov for, sier Maalfrid Brath.

I tiden fremover vil utfordringene bli å finne de riktige medarbeiderne.

- De økonomiske tidene er på vei opp og vi får flere offentlige utfordringer som vil kreve økte arbeidskraftressurser. Næringslivet blir mer spesialisert og arbeidsgivernes krav blir mer og mer spesifikke. Dermed vil behovet for folk med spesialkompetanse og spesialutdanning også øke, sier konsernsjef Maalfrid Brath i Manpower.

Foto Maalfrid Brath, konsernsjef i Manpower


For ytterligere informasjon
Gry Ljøterud, informasjonsansvarlig i Manpower, tlf. 90588817,[email protected]
Gisle Roll Ludvigsen, kommunikasjonsdirektør, tlf. 93468158,[email protected]


Om undersøkelsen:
Manpower har spurt 35.000 arbeidsgivere i 36 land om i hvilken utstrekning de har problemer med å finne riktig kompetanse samt hvilken kompetanse de etterspør. Undersøkelsen ble foretatt i første kvartal 2010. I Norge har 750 arbeidsgivere deltatt i undersøkelsen.