– I en digital hverdag er «myke» ferdigheter gull verdt

– I en digital hverdag er «myke» ferdigheter gull verdt

En ny rapport fra ManpowerGroup viser hvordan arbeidsgivere over hele verden tilpasser seg den digitale tidsalderen. – Men teknisk kompetanse er ikke nok, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup. Det er miksen av faglige kompetanse og de rette personlige egenskapene som vil være avgjørende fremover.

ManpowerGroup spurte 20 000 arbeidsgivere over hele verden hvordan automatisering vil påvirke dem de neste to årene. Blant annet svarte de på hvilke personlige egenskaper de ser etter hos mennesker de skal ansette.

Arbeidsgiverne innenfor tradisjonelt «harde» fag, som IT, ingeniører og produksjon, leter etter ansatte med «myke» egenskaper – og motsatt. Øverst på listen over personlige egenskaper står læringsvillighet, kommunikasjon og samarbeidsevner.

– Når arbeidslivet går mot mer automatisering og digitalisering, spiller de ansattes personlige egenskaper en stadig større rolle. Det hjelper ikke å være god i teknologi hvis man ikke skjønner hvordan mennesker skal bruke og utvikle denne teknologien, sier Brath.

Hun peker på at hele 65 prosent av arbeidsgivere som planlegger å ansette flere folk innen IT, oppgir at kommunikasjonsferdigheter er egenskapen de setter mest pris på.

– Stadig flere organisasjoner bryter ned siloene og legger opp til samarbeid på tvers av fagdisipliner. Det stiller krav til gode samarbeids- og kommunikasjonsevner hos de ansatte, spesielt hos spesialistene som skal gjøre faget sitt nyttig for andre. Da er «myke» ferdigheter gull verdt.

Menneskelige styrker

Det har vært mye snakk om at roboter og automatisering skal erstatte arbeidsplasser. Ifølge ManpowerGroups undersøkelse lar det vente på seg. 86 % av arbeidsgiverne i undersøkelsen svarer at de samlet sett vil bevare eller øke antallet ansatte de neste to årene på grunn av automatisering. Særlig vil de øke bemanning innenfor produksjon, kundebehandling og IT.

– Ledere på tvers av bransjer ser etter muligheter til å tilpasse virksomheten til de nye digitale omgivelsene. De viktigste ressursene til dette arbeidet er de ansatte.

Omstilling til en digital hverdag krever at organisasjonen gjør ting på nye måter, men innebærer ikke en total utskifting av kompetanse. De som vinner frem i det digitale landskapet, balanserer bransjeerfaring og endringsvilje.

– Det handler om å få på plass den rette miksen av erfaring og læringsvilje. Derfor er den beste personen til en stilling kanskje ikke den med mest erfaring, men den som har størst appetitt på å lære noe nytt, sier Brath.

Tre tips til rekrutteringsstrategi i den digitale tidsalderen:

  1. Vektlegg læringsvillighet og de riktige personlige egenskapene hos personen du vurderer å ansette.
  2. Hjelp medarbeiderne med å lykkes. Det er vanskelig å rekruttere seg ut av kompetansebehovet. Jobb med å identifisere hvilke medarbeidere som kan utvikles og sett i gang kompetanseutviklende tiltak.
  3. Oppfordre lederne i organisasjonen til å dyrke læringsvillighet, rask implementering og innovasjon hos sine medarbeidere.