Vikartjenester - innleie av vikarer til alle fagområder

Vi gir deg de vikarene du trenger, når du trenger dem.

Det er et stort behov for fleksibel arbeidskraft i Norge ved permisjoner, sykefravær, prosjekter, sesongssvinginger og liknende.

Enten du har behov for én medarbeider til et kort oppdrag, eller femti medarbeidere til et langvarig oppdrag, kan vi hjelpe deg. Du kan ha sesongsvingninger eller stå ovenfor andre utfordringer som krever temporære løsninger. Uansett har vi medarbeiderne som kan gi deg den fleksibiliteten som skal til for at du skal lykkes.

Arbeidsgiveransvaret krever ressurser - i oppgangstider som i nedgangstider. Manpower kan hjelpe deg med å holde de faste kostnadene nede uten at det går ut over driften eller kvaliteten på arbeidet. 

Grundig utvelgelse
Alle våre medarbeidere har vært gjennom grundige intervjuer, kunnskaps- og ferdighetstester, personlighetstester og referansekontroll. Dette er med på å sikre at du får den rette personen til jobben. Manpowers kvalitetsgaranti skal bidra til at vi alltid oppfyller vår målsetting om rett person på rett plass til rett tid i hele den avtalte perioden.

Du legger arbeidet til rette - vi tar arbeidsgiveransvaret

Vi sørger for:

 • Rekrutteringsprosessen
 • Personalansvar
 • Arbeidsgiveravgift
 • Lønn, feriepenger, sykelønn
 • Helligdagsgodtgjørelse
 • Kurs og utvikling
 • Forsikringer
 • HMS

Du tar deg av:

 • Innføring av arbeidsoppgavene
 • Daglig veiledning og oppfølging
 • HMS